« Tagasi

Setomaa valla nädala infokiri 15.04-21.04

Tööpakkumised

Setomaa vallavalitsus pakub tööd ehitusspetsialistile (lapsehoolduspuhkuse ajaks). Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 21. aprilliks 2019 e-postiga vald@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: majandus- arendusosakonna juhataja Erika Joonas, e-post erika.joonas@setomaa.ee.


Värska Kultuurikeskus kuulutab välja konkursi kunstilise juhi ametikoha täitmiseks. Elulookirjeldus ja sooviavaldus antud ametikohale saata 30. aprilliks 2019 e-postiga kultuurikeskus@setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Kontaktisik: Jane Vabarna, Kultuurikeskuse juhataja, telefon 5291619,

e-post: kultuurikeskus@setomaa.ee.


Värska Lasteaed pakub tööd õpetaja abile (1,0 ametikohta).

Kandidaadi avaldus ning CV palume paberkandjal tuua/saata aadressile

Lasteaia 2, Värska 64001, Setomaa vald, Võru maakond või elektroonselt

varska.lasteaed@setomaa.ee 17. aprilliks 2019. Lisainfo telefonil 5140870.


KALENDER

15.04 Värska Gümnaasiumis 9.-12. klasside Kohtumine fotograaf Annika Haasiga (Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ja EV100 kunstiprogrammi jätkuprogramm „Kunstnikud koolidesse" raames). Lisainfo: I. Hoidmets

15.04 kell 08.00-16.30 sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt Meremäe teeninduspunktis

15.04 kell 11.00-13.00 viisakoordinaatori vastuvõtt Mikitamäel

16.04 kell 08.15-10.15 viisakoordinaatori vastuvõtt Värskas

16.04 kell 14.00-16.00 viisakoordinaatori vastuvõtt Meremäel

16.04 kell 10.00 12. klassi viimane koolikell. Lisainfo: A. Jõgela, E. Tikkop

16.04 Värska Gümnaasiumi 7.- 11. klasside õppekäik: õpilaste teadusfestival ERM-s, Tartu Botaanikaaed, Tartu Ülikooli õppe- ja teadushoone Chemicum. Lisainfo: A. Jõgela, M. Mets.

16.04 Majandusõpetuse projekti teemapäev Setomaa koolide 6.-8. kl õpilastele: Puit ja taluarhitektuur. Lisainfo: Helena Kudre, Ingrit Kala

16.04 kell 15.00-18.00 projekti "Külakogukondade tugevdamine koostöö kaudu" külade tsõõriklaud - "Üteh om kimmäs ja umbõ hää." Mikitamäe teeninduspunkti saalis. Lisainfo: Margus Timmo, tel: 5622 2886

16.04 lastekaitsespetsialist Riina Siigart Põlvas Põlva ja Võru lastekaitsespetsialistide infopäeval

16.04 Meremäe kooli 5 õpilast pärimusprogrammi Puidu- ja taluarhitektuuripäeval Tobrova külas

16.04 Meremäe kooli 6. klassi õpilastel KEATi õppepäev

16.04 kell 13.00 Volikogu majanduskomisjoni koosolek Värskas

16.04 kell 15.00 Volikogu eelarvekomisjoni koosolek Värskas

16.04 kell 20.00 Jüriöö teatejooks. Kogunemine Värska Kultuurikeskuse ees. Lisainfo: Triinu Kotov, Rein Zaitsev

17.04 Meremäe kooli 1.-3. klass Võrus tsirkuses "Barrameo"

17.04 kell 09.00-12.00 lastekaitsespetsialist Riina Siigart Võru Rajaleidjas SKA pilootprojekti arutelul

18.04 Meremäe lasteaiarühma õppekäik tallu kodulinde vaatama

18.04 Meremäe koolis Eesti Jalgpalli Liidu projekt "Jalgpall kooli" spordiprogramm

18.04 Eakate seltsi kokkusaamine Obinitsa külakeskuses

18.04 kell 08.00-16.30 sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtt Meremäe teeninduspunktis

18.04 kell 11.00 Meremäel volikogu eestseisuse koosolek

18.04 Värska noortekeskuse juhataja koolituspäeval "koolitaja koolitus".

18.04 kell 18.00 Värska kultuurikeskuses koolinoorte Playback Show. Külalisesineja on Sünne Valtri.

21.04 kell 13.00 MTÜ Nedsaja Küla Selts üldkoosolek Nedsaja külamajas.

21.04 kell 14.00 Nedsaja külavanema valimised Nedsaja külamajas.


Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused


15.04-18.04 Vallasekretär Martin Sulp puhkusel. Asendaja Helle Palok.

15.04-23.04 Majandus- ja arendusosakonna juhataja Erika Joonas puhkusel.

15.04-03.05 Haridusosakonna juhataja Karin Viljus puhkusel.

Ehitusspetsialist Tiina Lepasaar töövõimetuslehel. Asendajad Tarmo Kõiv ja Erika Joonas.