« Tagasi

Setomaa valla nädala infokiri 18.11-24.11

KALENDER

Vallavalitsus ja volikogu

18.11 kell 10.00-11.00 Lauri Saar koosolekul Leonhard Weiss OÜ-ga TV renoveerimistööd

18.11 kell 10.00 Raul Kudre Võrumaa Spordiliidu koosolekul

19.11 kell 08.30-10.00 kriisikomisjoni koosolek

19.11 kell 15.00-16.30 eelarvekomisjoni koosolek 

19.11 Riina Siigart lähisuhtevägivalla infopäeval Võrus

20.11 kell 09.00-12.00 Karin Viljus ja Raul Kudre Haridusmuuseumi arutelul Mikitamäe Koolis

20.11 ehitusspetsialisti vastuvõtt Meremäe teeninduspunktis

20.11 kell 10.00 arengu- ja planeeringukomisjoni koosolek Mikitamäe koolimajas

21.11 kell 14.00-15.00 vallavalitsuse istung

21.11 kell 15.00 Raul Kudre Otepääl terviseradade infopäeval

22.11 kell 10.00 volikogu eestseisuse koosolek Meremäe teeninduspunktis

22.11 kell 14.00 Setomaa vallavalitsuse esindus Võru maakonna KOVide juhtkondade korvpallivõistlustel 

Allasutused ja muu

18.11 kell 11.00-13.00 viisakoordinaator Mikitamäe teeninduspunktis. 

19.11 kell 08.15-10.15 viisakoordinaator Värskas

19.11 kell 14.00-16.00 viisakoordinaator Meremäe teeninduspunktis 

20.11 kell 16.00  etendus „Kae kos pandse plõnni" Meremäe teeninduspunktis 

22.11 Värska Gümnaasiumi 9.-12. klass Kanepi Gümnaasiumis gümnasistide ballil

 

NOORSOOTÖÖ NÄDAL SETOMAAL

18.11 Kell 13-17 on Värska noortekeskuses külas noorsootöötaja ametit proovimas muusik Jaanus Viskar.

19.11 kell 14.30  käsitöötund „Südamega kingitus". Koos noortega meisterdab Janika Teervalt.

Kell 13.00 inspiratsioonitund Mikitamäel. Mikitamäe kooli õpilasesinduse liikmetga kohtub Värska noortekeskuse juhataja Triinu Arund

20.11 kell 9.20 inspiratsioonikohvikud Värska Gümnaasiumis.

20.11 kell 13-17 on Värska noortekeskuses üllatuskülaline,kes proovib noorsootöötaja ametit.

21.11 kell 18.00 on kõik lapsevanemad oodatud Värska noortekeskusesse VANEMATEÕHTULE,et üheskoos vestelda teemadel „Mõista mind teisemelist." ja „Igal teol on tagajärg!".

Külas on noorsoopolitseinik Aliis Udras ja piirkonnapolitseinik  Consuelo Laanemäe-Räim

22.11 kell 13-17 on Värska noortekeskuses külas noorsootöötaja ametit proovimas Oliver Lillestik.

 

Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused

Kommunikatsioonispetsialist Kelly Kittus puhkusel 21.11-22.11.2019

Värska Gümnaasiumi direktor Liina Palu puhkusel 18.11–24.11.2019.

Arendusspetsialist Ulvi Oper puhkusel 18.11–22.11.2019.

Sotsiaaltöö spetsialist Anneli Jänesmägi puhkusel 19.11–25.11.2019. Asendaja Merike Tein.

Mikitamäe raamatukogu direktor Kaiu Suurmann puhkusel 20.11-29.11, raamatukogu suletud.