Setomaa valla nädala infokiri 25.11-01.12

KALENDER

Vallavalitsus ja volikogu

25.11 Karmen Kartsepp Võrumaa sotsiaalpedagoogide kogemusseminaril

25.11 kell 14.00 Raul Kudre Meremäel perearsti infotunnil
 
26.11 kel 8.30 Raul Kudre Setomaa liidu nõukogus ja üldkoosolekul
 
26.11 kell 15.00 Raul Kudre Noorte osaluskohvikus
 

26.11 Karin Viljus osaleb noorsootöö korraldajate võrgustikuseminaril Tartus

26.11 Martin Sulp ja Margarita Kõdala Rakveres Amphora infopäeval

26.11 Karmen Kartsepp Tallinna Ülikoolis koolitusel

26.11 kell 15.00-17.00 revisjonikomisjoni koosolek

27.11 kell 14.00 Raul Kudre Saatse-Värska maantee koosolekul

27.11 kell 12.00-16.30 Riina Siigart Varajase Kaasamise Keskuse tugiteenuste infopäeval Võrus

28.11 Martin Sulp Kasepääl PKAK üldkoosolekul

28.11 kell 08.30-10.00 vallavalitsuse istung

28.11 kell 15.00-17.00 Raul Kudre Volikogu istungil

28.11 kell 15.00-17.00 Volikogu istung

29.11 kell 12.00 Raul Kudre, Karin Viljus ja Kelly Kittus Setomaa X Hariduskonverentsil

29.11 kell 16.00 Raul Kudre Piiriveere liidri üldkoosolekul

Allasutused ja muu

25.11 kell 14.00 Setomaa Vallavalitsuse Meremäe teeninduspunkti saalis perearsti infotund

25.11 kell 16.30 Meremäe Kooli hoolekogu koosolek

26.11 kell 17.00-19.00 Helkurkõnd "Helkuriga sõbraks" Värskas

27.11 kell 11.00-14.00 Muinasjutupäev Mikitamäe Koolis

27.11 Värska raamatukogu direktor Eha Kütt Võrus maakonna raamatukoguhoidjate õppepäeval

29.11 Eha Kütt Värska Gümnaasiumis toimuval hariduskonverentsil

29.11 kell 12.00-15.00 X Hariduskonverents Värska Gümnaasiumis

30.11 kell 11.00 rahvusvaheline õpilasfirmade laat Värska Kultuurimajas

 

Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused

Mikitamäe raamatukogu direktor Kaiu Suurmann puhkusel 20.11-29.11

Kommunikatsioonispetsialist Kelly Kittus õppepuhkusel 25.11-27.11

Sotsiaaltöö spetsialist Anneli Jänesmägi puhkusel 19.11–25.11.2019. Asendaja Merike Tein