« Tagasi

Setomaa valla nädala infokiri 29.04-05.05

KALENDER

29.04 tööd alustab uus sotsiaaltööspetsialist Meremäe ja Luhamaa piirkonnas. Raina Kurg, raina.kurg@setomaa.ee, +372 5086461.

29.04-01.05 Setomaa koolide õpilased Kihnus laagris

29.04 kell 11.30 Setomaa noorsootska Maria Grünberg viib läbi Mikitamäe Koolis
Kahoot mängu.

29.04 kell 18.00 Tobrova kirmas

30.04 kell 10.00-11.00 Raul Kudre Räpina Haigla üldkoosolekul

30.04 Värska ja Meremäe ANKi noored sõidavad koos Võrumaa noortega Tallinnasse "Eesti muusika karika " salvestusele

30.04 kell 20.00 – 23.00 Rahvalik KEVADPIDU. Kevadpidu Värska Sanatooriumi rannal. (Vihmase ilma korral Lahe kohvikus) Esinevad segarahvatantsurühm Helgerid ja ansambel Oravapoiste orkester. Lõkke süütamine kell 20.30.

01.05 Raul Kudre Koolide orienteerumise maailmameistrivõistlustel Otepääl (OK Peko liikmed osalevad koolide nimerjades)

02.05 kell 16.30-18.30 Mikitamäel Inara Vanavalgõ kohvitarõs MTÜ Seto Küük / Setomaa toiduvaldkonna arengukava ja tegevuskava teine arutelu.

03.05 kell 11.45–12.45 Etendus lastele "Mia saladus" Värska Kultuurikeskuses

03.05 kell 15:00–17.00 Seto Pitsipäevad-Pits meestele!

03.05 Raul Kudre Seto Pitsipäevadel ja Skatepargi avamisel

03.05 kell 16.00 Värska ekstreempargi juurdeehituse avamispidu

03.05 kell 19.00 Värska ANK noorteöö Värska noortekeskuses

04.05 Teeme ära talgud "Seto Folgiks Värska Korda" kell 11.00-14.00

04.05 kell 10.00 Teeme ära talgud Luhamaal.

04.05 Teeme ära talgud Värska Südamekodu suveaias

04.05 Teeme ära talgud Kolodavitsa külas

04.05 Teeme ära talgud Beresje külas

04.05 Teeme ära talgud postkastialuse ehitamiseks Navikõ külas

04.05 Teeme ära talgud külarahvale mänguväljaku rajamiseks Mikitamäel

04.05 kell 15.00–18.00 Setomaa LASTE LAULUPÄEV Värska Kultuurikeskuses. Päevajuht Kaido Kaha. Laulupäeva korraldab Värska Muusikakool

04.05 osalevad Mikitamäe Kooli õpilased ja lasteaialapsed Setomaa laste laulupäeval. Täiendav info õp. Eva Sulaojalt.

05.05 kell 12.00–18.00 Oltuspüha ja leelokoor Helmise kontsert Mikitamäel

05.05 Raul Kudre leelokoor Helmise juubelipeol

Setomaa vallavalitsuse töötajate ja allasutuste juhtide puhkused

15.04-03.05 haridusosakonna juhataja Karin Viljus puhkusel.

29.04-15.05 haldusjuht Tarmo Kõiv puhkusel. Asendaja Lauri Saar.

29.04-02.05 sporditöötaja Rein Zaitsev puhkusel.

Ehitusspetsialist Tiina Lepasaar töövõimetuslehel. Asendaja Marge Liiva-Oiov