Obinitsa elukeskkonna parendamine

19.03.19

Projekti toetati Leader-meetmest (MAK 2014-2020 meede 19.2, 19.3), mille raames paigaldati
Obinitsa külla sisenemisel 4 erisuunas sisenemisel külatähised ja paigaldati Obinitsa parki lastele
mänguväljalk.