1.10.21

Setomaa programm on suunatud territoriaalselt ajaloolise Setomaa Eesti riigi territooriumil paiknevale osale - Setomaa vallale. Programmi eesmärk on hoida piirkonda elujõulisena Setomaa ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise kaudu.

Toimetaja: ULVI OPER

Lüübnitsa sibula- ja kalalaat

1.10.21
Lüübnitsa sibula-ja kalalaat on olnud nüüd juba paarkümmend aastat kohalike väiketootjate ja
käsitöömeistrite kokkusaamaise kohaks. See laat on igaastane võimalus Setomaa mikro-ja väikeettevõtetele, talunikele ning kunsti-ja käsitöömeistritele tekitada oma toodete/teenuste müügiga arvestatav käive, teenitakse pea pool oma aastasest sissetulekust.
Toetuse suurus: 3825,00 eurot
Projekti periood: 19.08.2021 - 30.11.2021
Kontaktisik: Setomaa valla kantseleispetsialist Raili Mõttus, raili.mottus@setomaa.ee
Toimetaja: ULVI OPER

Setomaa mainekujundus ja ettevõtluskeskkonna loomine Seto Kuningriigipäeva korraldamise kaudu

28.07.21
Projekti eesmärk on XXVIII Seto Kuningriigipäeva korraldamine, mis on pärimuskultuuril põhinev ja pikkade traditsioonidega Setomaa maine- ja kohalike ettevõtete turundusüritus. 
Toetuse suurus: 7347,00 eurot
Projekti periood: 18.06.2021-15.10.2021
Kontaktisik: Setomaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Viljus, karin.viljus@setomaa.ee
Toimetaja: ULVI OPER

Luhamaa külakeskusesse inventari soetamine

28.07.21
Projekti üldine eesmärk on soetada 2021. aastal valmivasse Luhamaa külakeskusesse vajalik inventar. Külakeskuse eesmärgiks on Luhamaa nulga elanikele ühistegevuseks ja seltskondlikuks kooskäimiseks tingimuste loomine ja võimaluste pakkumine. Setomaa vallas jääb Luhamaa nulk teistest piirkondadest eraldatuks ning külaelanike jaoks on oluline, et kohapeal oleks kooskäimise koht.
Toetuse suurus: 7000,00 eurot
Projekti periood: 31.12.2021-31.10.2022
Kontaktisik: Setomaa valla arendusspetsialist Ulvi Oper, ulvi.oper@setomaa.ee 
Toimetaja: ULVI OPER

Seto Tsäimaja köögi ja köögiinvetari uuendus

Projektiga soovitakse uuendada Seto Tsäimaja köögikeskkonda ja köögiinventari. Projekti läbiviimise eesmärk on tõsta piirkonna ainukese regulaarsetel kellaaegadel lahtioleva söögikoha
jätkusuutlikkust, edenemist ning professionaliseerumist.
Toetuse suurus: 5780,00 eurot
Projekti periood: 16.03.2021 - 31.10.2022
Kontaktisik: Setomaa Muuseumide direktor