Eesti-Vene koostööprojekti "Save Smart" töödega alustati Obinitsa külakeskuses

Obinitsa külakeskuse päikesepaneelide ja energiasalvestusseadme soetamine ja paigaldamisega seotud tööd on saanud alguse 18. mail 2020. Ehitustööd teostatakse Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014–2020 rahastatavast ühisprojektist „SaveSmart". 
 
Projekti „SaveSmart" eesmärgiks on parandada avalikus kasutuses olevate hoonete energiatõhusust Eestis ja Pihkva oblastis võttes hoonete renoveerimisel kasutusele uusi tehnoloogiaid ja nutikaid lahendusi.
 
Projektis osalevad Eestist Tartu Regiooni Energiaagentuur, Võru Linnavalitsus ning Setomaa ja Rõuge Vallavalitsused. Venemaalt on projekti partneriteks Ostrovi ja Porhovi rajoonide administratsioonid. Assotsieerunud partneritena toetavad projekti elluviimist Pihkva oblasti ehitus-, elamumajanduse ning energeetika komiteed ning Eesti Linnade ja Valdade Liit ja Rakvere Linnavalitsus.
 
Projekti lõpuks ehk 2022. aasta maikuuks on suurenenud avaliku sektori asutuste spetsialistide teadlikkus uuenduslikest energiasäästuvõimalustest avalikes hoonetes. Samuti on paranenud avaliku sektori spetsialistide suulikkus kavandada ja teostada avalike hoonete energiatõhusat renoveerimist ja haldamist.
 
Obinitsa külakeskuse hoonele päikesepaneelide ja energiasalvestusseadme paigaldamisega seotud tööd teostab OÜ Energiapartner. Ehitustööd kestavad 6 kuud ning maksumus on 13 098 eurot. 
 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

 
Lisainfo: Tarmo Kõiv, Haldusjuht, 5629 3444, tarmo.koiv@setomaa.ee