28.08.20

Seto sõnastik

„Seto sõnastik" lähtub 2011. a ilmunud „Vanapärase Võru murde sõnaraamatus" esitatud Setu sõnavarast. Vähem kirjapanekuid on Põhja-Setu alalt ning ülekaalus on arhailisem idasetu kõnepruuk. Kokku on sõnastikus üle 6000 märksõna. Sõnastiku koostas Inge Käsi.

Toimetaja: INDREK SARAPUU