28.04.20

Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2021-2027 eesmärk on tugevdada koostööd Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahel.

Interreg Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi 2021–2027 koduleht

Toimetaja: ULVI OPER