6.08.19
Lüübnitsa sibula- ja kalalaata toetab:

 

    

 

19.  Lüübnitsa sibula- ja kalalaada üldtingimused                         

Laat toimub 24. ja 25. augustil 2019 Setomaa vallas Lüübnitsa külas.


* Korraldajate kontaktid kauplemisega seotud küsimustes on:
E-post: raili.mottus@setomaa.ee tel 56293445.
Laadatelefon: +372  5629 3449 (infotelefon töötab alates 2. aprillist kuni 17. augustini 2019 tööpäeviti kell  9.00–16.00).

* Kui kauplemistegevuseks on vajalik elektrienergia tarbimine, siis tuleb kauplejal sellest korraldajat laadale registreerimisel teavitada läbi registreerimisvormi.

* Elektrivarustuse tagab korraldaja vaid kauplejale, kellele see on vajalik põhitoodetega kauplemiseks (toidukaubad, muud riknevad kaubad, esitlusseadmed jne), ja toitlustajatele.

* Toitlustajate kohtade arv on piiratud  ning pärast 18. maid 2019 teeb laada korraldusmeeskond otsuse toitlustajate valikust laadale (peakorraldaja teatab otsusest).

* Kauplejatele ei garanteerita vahendeid kaupade eksponeerimiseks (lauad, pingid jms).
* Laada territooriumil on kuivkäimlad ja kätepesujaamad tasuta kasutamiseks.

* Kauplejal on võimalik ööbida oma müügiplatsil või telkida parkimisalal või järve ääres.

 

Kauplemiskoha hinnad laadaalal

Müügikohtade hinnad on kehtestatud Setomaa Vallavalitsuse 07.02.2019 korraldusega nr 66 alljärgnevalt:

1.2.1 käsitööga kauplejatele – 8 eurot/jm

1.2.2 toidukaubaga kauplejatele – 10 eurot/jm

1.2.3 istikutega kauplejad – 8 eurot/jm

1.2.4 tööstuskaup – 12 eurot/jm

1.2.5 toitlustamine – 5 eurot/m2

1.2.6 toitlustamine koos alkohoolsete jookide müügiga – 6 eurot/m2

1.3 Soodustingimustel väljastatavad müügikohad

1.3.1 Setomaa valla  elanikele 3x3 m müügipind 10 eurot ja iga lisanduv meeter 5 eurot/jm.

1.3.2 Lüübnitsa, Beresje ja Audjassaare külaelanikele 3x3 m müügipind tasuta ja iga lisanduv meeter 5 eurot/jm.

1.3.3 Setomaa õpilasfirmadele on kauplemiskoht tasuta.

1.4 Kuupäevadel 24.08.2019 või 25.08.2019 kohapeal ostetud müügikoha hind korrutatakse kahega.

1.5 Lüübnitsa sibula- ja kalalaada peakorraldajal on õigus teha eraldi kokkuleppel hinnasoodustust.

 

Kauplejale

* Müügikohad mõõdetakse vastavalt registreerimisvormis märgitud mõõtudele (jooksev meeter). Toitlustajate müügikoha moodustab toiduvalmistamise ja klientide teenindamise (sh laudade, pinkide) ala (registreerimisvormil laius x sügavus).

* Korraldaja jätab endale õiguse eemaldada laadalt tasuta kohal kauplev võõras kaupleja.

Elekter

* Elektrienergia kasutamine on võimalik ainult selleks ettevalmistatud kauplemiskohtades, eelneva kokkuleppe alusel ning lisatasu eest:
● variant 1: kuni 1,2 kW – 10 eurot;
● variant 2: kuni 2,2 kW – 15 eurot.
* Kauplejad, kes vajavad elektrit, peavad registreerumisel (läbi registreerimisvormi) esitama kasutatavate elektriliste seadmete nimekirja koos voolutarbimise kogusega (nt elektriline veekeedukann 1 tk võimsusega 1500 W ja elektriline külmik 1 tk võimsusega 300 W ). Korraldaja annab igale elektritarbijale oma pistikupesa, millel on eraldi elektrikaitse.

* Igal kauplejal peab olema kaasas vähemalt 50-meetrine niiskuskindel pikendusjuhe (vähemalt 3*1,5mm²). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja töökorras ning vastama CEE normidele.


Registreerumine laadale

* Pääs laadale kauplema toimub eelregistreerimise kaudu. Eelregistreerimine toimub ajavahemikus 2. aprill – 17. august 2019, toitlustajatel 2. aprill – 17. august 2019

** Registreerimisvormid on saadaval siin: kauplejate registreerimine on lõppenud
                                                                       toitlustajate registreerimine on lõppenud

* Korraldaja vaatab laekunud registreerimistaotlused läbi nädala jooksul pärast nende laekumist. Juhul kui ankeedis esineb puudusi ja/või ebatäpsusi, siis saadetakse sellekohane märgukiri koos küsimuste või juhistega ankeedis esitatud e-posti aadressile.

* Pärast registreeringu kinnitamist edastatakse kaupleja e-posti aadressile arve, mis tuleb tasuda arvel toodud kuupäevaks Setomaa Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE511010402018388001 SEB Pangas. Tasumisel märkida selgitusse Lüübnitsa laat ja arve number.

* Registreering jõustub pärast registreerimistasu laekumist.

* Õigeaegselt tasumata arve puhul tühistatakse registreering.

* Kauplejal on õigus tasutud registreerimistasu saada tagasi, kui ta teavitab oma registreeringu tühistamisest hiljemalt 13. augustiks 2019. Vastavasisuline teavitus tuleb saata e-posti aadressile raili.mottus@setomaa.ee.

Kauplemiskoha ülesseadmine ja mahavõtmine

* Müügikohtade ettevalmistamine ja kättenäitamine toimub reedel, 24. augustil kell 17.00–22.00 ,  laupäeval, 25. augustil ja pühapäeval, 26. augustil kell 6.00–8.00. Hilinejaid laadaplatsile ei lubata.

* Iga kaupleja saab müügiplatsi kohta 2 tasuta käepaela, toitlustajad kuni 4 käepaela. Käepaelad väljastatakse laadaplatsi väravas, müügipilet müügikoha kättenäitamisel. Lisakäepaela eest tuleb tasuda 4 eurot.
* Kui soovid osaleda õhtusel simmanil, tuleb täita registreerimisvormil vastav lahter.


* Korraldaja jätab endale õiguse paigutada kauplejad vastavalt kaubagruppidele.

* Korraldaja ei vastuta kaupleja vigastuste ega isiklike asjade kadumise või kahjustumise eest laada toimumiskohas või parkimisaladel.

* Korraldaja ei vastuta kaupleja laada toimumiskohta jõudmise eest ning palub järgida liikluskorraldajate poolt kehtestatud liiklemis- ja parkimiskorda.

* Korraldaja ei võta vastutust kahjude või mis tahes muude nõuete osas, mis on tekkinud kauplejapoolse kokkuleppe rikkumise tõttu.

* Iga kaupleja on kohustatud oma müügiplatsi korras hoidma kogu müügitegevuse vältel, laada lõppedes selle koristama ning viima prügi ja jäätmed selleks ettenähtud kohta.
Toimetaja: KELLY KITTUS