« Tagasi

Eesti Põlitsidõ kiili konverents: Kohes mi lää?

Tere, hüä' põliskiili huvilitsõ'!
7. oktoobril alatõh kellä 10-st om Verskah põliskiili konvõrents.
TIIDÜS: 
Pääkõnõlõja':
Pargi Indrek (Indiana ülikuul) ja Browni Kara (Lõunõ-Carolina ülikuul, pandas eesti kiräkiilde ümbre)
Lühko' ülekaehusõ' põlitsidõ kiili parhilladsõst saisust, Eesti keelenõvvokogo tegemiisist ja otsusist ni põliskiili aestagakümne joosul.
Ütehkuuh arotaminõ. 
Päävä joosul pakutas süvvä' ja juvva'.
Kõrraldaja':
Seto Instituut ja Tarto Ülikooli eetikakeskus projektiga "Tarto Maailmaülikuul". Kuna konvõrentsi kõrraldas Seto Instituut ja konvõrents toimus seto nädälil, om tiidüs seto keeleh. Konvõrentsil kõnõldas Eesti põlitsih keelih, inglüsekeeline jutt pandas kiräkiilde ümbre.
Kõik om ilma rahalda'.
Pallõsi kirä panda' 2. oktoobrist.
 
Konvõrentsi teedüs om olõman ka Facebookin, kiä sääl käü, või perrä kaia ja jagada!
 
Tervüisiga
 

Triinu Laan

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht