Värskas mälestati Vabadussõjas langenuid ja tähistati Tartu rahu

Setomaa vallavanem Raul Kudre koos Kaitseliiduga asetas pärja Vabadussõjas langenute mälestuseks Petserimaa vabadussamba jalamile. Tartu rahuga tuli Setomaa iseseisva Eesti riigi koosseisu. Rahuleping Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel sõlmiti pärast keerulisi läbirääkimisi 2. veebruaril 1920 Tartus. Leping lõpetas ligi poolteist aastat kestnud Vabadussõja ning oli esimeseks suureks saavutuseks noore Eesti riigi välissuhtluses. Leping määras ära Eesti idapiiri ning selles tunnustas Nõukogude Venemaa igaveseks ajaks Eesti Vabariigi iseseisvust. Samuti avas see Eestile tee rahvusvahelisele tunnustamisele iseseisva riigina. Lepingu ratifitseerimiskirjad vahetati Moskvas 30. märtsil 1920 ja sellest päevast hakkas leping kehtima.