Setomaa valla koolide koostöönädala juhtteemaks on tervis

Järjekordne Setomaa valla koolide koostöönädal toimub 12.-16.veebruarini. Setomaal tegutseb kolm kooli: Mikitamäe ja Meremäe kool ning Värska Gümnaasium. Seekordse koostöönädala peateemaks on tervis, seetõttu võib seda nädalat nimetada ka tervisenädalaks. Selle nädala sees on kolm koostööpäeva, kus ühte Setomaa kooli tulevad kokku kõik sama kooliastme õpilased ning nädalasse mahuvad ka igas koolis eraldi tähistatavad vastlapäev 13.veebruaril ja sõbrapäev 14.veebruaril. 

Esmaspäeval toimub Setomaa koolide II kooliastme koostööpäev Värskas. Kõik koostööpäevad algavad pool kümme hommikul ja kestavad terve koolipäeva. Värska päeva teemaks on toit – tervise alustala. Töötubades ja loengutes on käsitluse all salati valmistamine, suhkru roll jookides, sünnipäevalaua katmine ja vaimne tervis. 

Neljapäeval toimub Obinitsas III kooliastme koostööpäev teemal liikumine ja ohutus ning kohalik mahetoit. Tegevused toimuvad Obinitsa külakeskuses ja selle ümbruses. Päeva alustuseks on kohal piirivalve, kes tutvustab oma tööd ja töövahendeid ning piiriturvalisust. Kuni lõunani praktiseeritakse veeohutuse võtteid Obinitsa paisjärvel kalastades ning jõusaalis püütakse selgeks saada, kuidas jõumasinaid ohutult ja tervislikult kasutada treeningprotsessis. Pärastlõunal külastatakse Margus Timmo juhendamisel Külmakeskust ja Obinitsa kirikut. 

Reedel saavad Setomaa koolide I kooliastme lapsed kokku Mikitamäel. Teemaks on omavaheline suhtlemine ja suhete teemad. Püütakse läbi ühistegevuse ja mängude arendada sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi: oskust oma tunded ära tunda ja mõista, oskus luua terveid ja rahuldust pakkuvaid suhteid ning näha liikumises vaimse tervise suurt eeldust.

Setomaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Jana Mets tänab kõiki koostööpäeva ettevalmistajaid ning usub, et eri koolide laste koostoimetamine annab lastele palju eluks vajalikku: „ Suur tänu kõigi kolme kooli meeskondadele, kes sisukad koostööpäevad ette valmistasid. Lapsed õpivad koos tegutsedes üksteisega arvestama, rolle jagama ja kompromisse leidma. Toredad ühistegevused vähendavad lastes ärevust ja toetavad nende vaimset tasakaalu, lisaks on värskes õhus aktiivsel liikumisel ja tegutsemisel hea mõju kogu tervisele. "