« Tagasi

Märka haridustöötajat!

Setomaa vald tunnustab õpetajate päeva puhul haridustöötajaid, kelle eelmise õppeaasta panus hariduseesmärkide saavutamisel on olnud silmapaistev ning kelle igapäevane tegevus haridustöötajana on kogukonnas tunnustatud.
Haridustöötaja on  nimetatud konkursi mõistes Setomaa valla haridusasutuse, see on Setomaa valla üldhariduskooli, huvikooli, noortekeskuse ning koolieelse lasteasutuse töötaja või isik, kelle töö või tegevus on seotud õpetamise, kasvatamise või haridusasutuse arendamisega.
Põhjendatud ettepanekuid haridustöötajate tunnustamiseks võivad teha kõik asutused või isikud.
Setomaa valla haridustöötaja 2023 aunimetuse saajaid tunnustatakse 5. oktoobril Setomaa vallavalitsuse korraldataval tänuüritusel Värska kultuurikeskuses.
Tähtajaliselt esitatuks loetakse ettepanekud, mis on esitatud Setomaa vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleisse või e-postile vald@setomaa.ee hiljemalt 25. septembril kell 12.
Konkursi laureaadid kinnitab komisjoni ettepanekul Setomaa vallavalitsus. Kandidaate hinnatakse eelkõige kandidaadi esitaja kirjaliku ettepaneku alusel. Kandidaadi esitaja peab ettepanekus välja tooma kandidaadi isikliku panuse Setomaa valla hariduselu edendamisel ja hariduseesmärkide saavutamisel ning põhjendama, miks kandidaat väärib Setomaa valla tunnustust.
 
Märgake ja tunnustage kolleege, õpetajaid, haridustöötajaid!