« Tagasi

Rahvusvaheline projekt Unity

Kutsume Teid osalema rahvusvahelises projektis Unity!                       

 

Unity projekti eesmärgiks on tugevdada koostööd politsei ja kogukonna vahel. Projekt keskendub kogukonna parimate tegevuste kogumisele, sealt saadavate andmete analüüsile. Samuti  politseitöö parimate praktikate levitamisele, ning selleks sobilike uute tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisele ning testimisele 6 – s pilootriigis, sh Eestis. Projekti raames töötatakse välja kogukonnakeskse politseitööd toetav üldine raamistik ning piloottarkvara, mis parendaks kogukonna ja politseivahelist koostööd.

Unity Eesti pilootprojekti raames teeb PPA Lõuna prefektuur koostööd Võru  Noortekeskuse ning  kohaliku kogukonnaga. Selle eesmärgiks on leida parimad viisid, kuidas noored ja politsei omavahel infot vahetavad ning koostööd teevad. Kasutusele võetakse suhtlus- ja infokanalina veebikeskkonda https://unity.rinicom.com/. Selle kaudu jõuab otselingi kaudu Võru politsei Facebooki lehele ning siin on kättesaadavad turvalisuse tagamisega seotud ametnike ning noorsootöötajate kontaktid.                                                                                         

Unity Võru noorte kogukonna veebikeskkond on eestikeelne ja selle kasutajatel on foorumis võimalus algatada turvalisusega seonduvaid arutelusid. Nii tekib noortel  võimalus enda arvamuste ja mõtete jagamiseks. Üks foorumi teema on seotud kampaaniaga „Tulime koos, läheme koos", mille algatajad peavad oluliseks, et kaduma läinud inimeste arv väheneks. Kaduma jäämise ennetamiseks saab inimene ise palju ära teha. „Tulime koos, läheme koos" kampaania eesmärgiks on tekitada inimestes märkamisoskust ning ideed, et sõpra ei tohi üksinda jätta. Lihtne mõte – lähete koos sõbraga klubisse või peole, siis lahkuge peolt ühiselt ning jõudke ka koos koju. Tähelepanelikkuse ja hoolivusega saab kogukonnas olulisi asju  muuta.

Projekti läbiviimise periood on 12.02.–16.03.2018.a., mil on Unity veebikeskkond on aktiivne.  Politsei esindajatel on palve, et kogukonna noored kasutaksid aktiivselt sel perioodil Unity  veebikeskkonda järgmistel aadressidel:

Veebileht https://unity.rinicom.com/

IOSi kasutajatele https://unity-eu.herokuapp.com/?token=eu-unity

Androidi kasutajatele: https://play.google.com/apps/testing/com.shu.unity

Eelpool toodud info ning kasutusjuhendi ja kasutajaks registreerimise võimalustega saab tutvuda alates 12.02.2018. Kui teid ei suunata otse Võru kogukonna lehele, siis valides eesti keele, riigina Estonia ning kogukonnana Võru (Youth Community), leiategi õige tee.

PPA Lõuna prefektuur on väga tänulik kui osalete projektis. Sellega aitate kaasa  parimate suhtlusviiside ja -kanalite leidmiseks, mis sobivad just noorte maailmaga. Samuti annab see võimaluse meile, et märgata noorte probleeme ja leida või pakkuda neile lahendusi.

NB!  Kui  on tarvis kiiret abi või politsei kohest reageerimist, siis helistage numbril 112!

 

Anti Paap

Kagu politseijaoskonnad

piirkonnavanem

Tel: 786 8208

anti.paap@politsei.ee

 

Kagu politseijaoskond

Räpina mnt 20a

65606 Võru

louna@politsei.ee