« Tagasi

SETOMAA VALLAVALITSUS OTSIB OMA MEESKONDA RAAMATUPIDAJAT, SETO TALUMUUSEUMI DIREKTORIT, SPORDITÖÖTAJAT JA NOORSOOTÖÖTAJAT

Raamatupidaja

Tööülesanded

Raamatupidamisalase töö teostamine vallavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamises. Majandustehingute korrektne, nõuetele vastav dokumenteerimine, kirjendamine, raamatupidamisregistrisse sisestamine, aruandluse koostamine ja dokumentide säilitamine.

Omalt poolt pakume

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Nõuded kandidaadile

Haridustase

Rakenduskõrgharidus

Keeleoskus

Keel

Kõnes

Kirjas

eesti keel - nõutud

C1 - väga hea

C1 - väga hea

Muud nõuded

 

• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

Töökoha andmed

Töökoha asukoht

Võru maakond

Töökohtade arv

1

Töötasu (bruto)

1100-1250 EUR

Tööaeg

Täistööaeg

Vahetustega töö

Ei

Töösuhte kestvus

Tähtajatu

Kandideerimise tähtaeg

28.01.2018

Tööle asumise aeg

Nii pea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 28. jaanuariks 2018 e-postiga vald at setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre at setomaa.ee.

 

Seto Talumuuseumi direktor

Tööülesanded

Tööülesanded: direktori ülesandeks on muuseumile pandud ülesannete ja muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpne ja otstarbekas täitmine.

Omalt poolt pakume

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Nõuded kandidaadile

Muud nõuded

arvuti kasutamise oskus;
pingetaluvus, organiseerimisvõime, vastutustunne
hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, algatusvõime,
loovus, korrektsus

Töökoha andmed

Töökoha asukoht

Võru maakond

Töökohtade arv

1

Töötasu

 

Tööaeg

Täistööaeg

Vahetustega töö

Ei

Töösuhte kestvus

Tähtajatu

Kandideerimise tähtaeg

28.01.2018

Tööle asumise aeg

Nii pea kui võimalik

Kandideerimise info

Kandideerimise kirjalik avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad, eesmärgid töötades juhatajana ning kahe aasta tegevuskava nende elluviimiseks ning kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid saata 28. jaanuariks 2018 e-postiga vald at setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre at setomaa.ee.

 

Sporditöötaja

Tööülesanded

Korraldada ja planeerida spordiüritusi ning tagada tervise- ja spordirajatiste korrashoid Setomaa vallas.

Omalt poolt pakume

Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda.

Nõuded kandidaadile

Haridustase

Üldkeskharidus

Keeleoskus

Keel

Kõnes

Kirjas

eesti keel - nõutud

C1 - väga hea

C1 - väga hea

Muud nõuded

 


• ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt; hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus ja vastutusvõime, eetilisus, tolerantsus ja sõbralikkus.
Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

Töökoha andmed

Töökoha asukoht

Võru maakond

Töökohtade arv

1

Töötasu

 

Tööaeg

Täistööaeg

Vahetustega töö

Ei

Töösuhte kestvus

Tähtajatu

Kandideerimise tähtaeg

28.01.2018

Tööle asumise aeg

Nii pea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 28. jaanuariks 2018 e-postiga vald at setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.
Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre at setomaa.ee.

 

 

 

Noorsootöötaja

 

Tööülesanded

Noorsootöötaja töökoha põhieesmärk on Mikitamäe Noortekeskuse töö korraldamine ja noortega tegelemine. Noorsootöötaja peamised ametiülesanded on:
• Mikitamäe Noortekeskuse töö korraldamine;
• noorte juhendamine noortekeskuse lahtioleku aegadel;
• noortekeskuses korra tagamine;
• projektide kirjutamine noorsootöö edendamiseks ja parendamiseks;
• kaasamine ja tegelemine noortega ning osalemine noortega koos üritustel.

Omalt poolt pakume

Omalt poolt pakume: võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd Setomaal
• head töökeskkonda
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda

Nõuded kandidaadile

Haridustase

Üldkeskharidus

Keeleoskus

Keel

Kõnes

Kirjas

eesti keel - nõutud

C2 - perfektne

C2 - perfektne

Muud nõuded

 

• ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
• Eesti Vabariigi põhiseaduse, kodanike põhiõiguste ja -vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide ning oma töövaldkonda reguleerivate õigustloovate aktide tundmine ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel nõuetekohaselt rakendada;
• teenistusülesannete täitmiseks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• isikuomadustest on nõutavad kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas suutlikkus võtta iseseisvalt oma pädevuse piires vastu otsuseid, võime neid põhjendada arusaadavalt ja ühetaoliselt ja vastutada nende eest; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel ning võime töötada iseseisvalt; hea suhtlemis- ja koostööoskus, tasakaalukus, pingetaluvus, otsustus ja vastutusvõime, eetilisus, tolerantsus ja sõbralikkus.
Kasuks tuleb:
• B-kategooria juhilubade olemasolu
• eelnev töökogemus vastavas valdkonnas

Töökoha andmed

Töökoha asukoht

Võru maakond

Töökohtade arv

1

Töötasu

 

Tööaeg

Osaline tööaeg (0,5)

Vahetustega töö

Ei

Töösuhte kestvus

Tähtajatu

Kandideerimise tähtaeg

28.01.2018

Tööle asumise aeg

Nii pea kui võimalik

Kandideerimise info

Avaldus ja CV koos haridust tõendava dokumendiga ning võimaliku tööle asumise ajaga palume saata 28. jaanuariks 2018 e-postiga vald at setomaa.ee või kirjaga Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa.

Lisainfo: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre at setomaa.ee.