« Tagasi

Setomaa Vallavolikogu istung 22.02.2018

Setomaa Vallavolikogu istungil 22. veebruaril toimus Setomaa valla põhimääruse (Seletuskiri. Vapp ja lipp kavand. Kavand 2, Kirjeldus) I lugemine, delegeeriti vallavalitsusele ülesaanded Ülesannete delegeerimine Setomaa Vallavalitsusele, moodustati Setomaa valla valimiskomisjon, valiti Mikitamäe kooli hoolekogusse kooli pidaja esindajaks Imre Liivago, algatati Setomaa valla arengukava 2018-2027 koostamine ja kinnitati koostamise ajakava, toimus "Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" I lugemine, "Setomaa valla spordiklubide toetamise kord" I lugemine, "Kultuuri- ja spordisündmuste finantseerimise kord" I lugemine, kinnitati volikogu kultuurikomisjoni liikmeks Svetlana Rattus, koormati Pikk tn 13, Värska isikliku kasutusõigusega, otsustati osaleda projektis "Mikitamäe ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine II etapp" osalusega kuni 70 000 eurot, kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan ja nimetati mittetulundusühingu Terve Võrumaa üldkoosolekule valla esindajaks Rein Järvelill.