« Tagasi

Setomaa vallavalitsuses toimub Tartu mnt 2 planeeringu eskriisi avalik arutelu 26. märtsil kell 13.00

Ootame kõiki huvilisi osa võtma ja kaasa rääkima Tartu mnt 2 (Värska alevik) planeeringu eskriisi avalikust arutelust, mis toimub Setomaa vallavalitsuses 26. märtsil 2018 kell 13.00.

Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse määramine Petserimaa vabadussõja monumendi rajamiseks ja kogu kinnistu kujundamiseks atraktiivseks avalikuks kasutamiseks. Planeeringu alaks on Tartu mnt 2 katastriüksus (93401:003:0146).

Transpordimaa sihtotstarbega maa planeeritakse ümber üldkasutatavaks maaks. Eskiisiga on võimalik tutvuda Setomaa vallavalitsuses tööaegadel ja veebis asukohaga http://www.verska.ee/detailplaneeringud.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22.02.-24.03.2018.