« Tagasi

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 09.-23. september 2019. a.
 
Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 - Elukeskkonna arendamine
Meede 2 - Ettevõtluse arendamine
Meede 3 - Ühistegevuse ja koostöö arendamine
 
Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud
piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad
ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.
Projektitaotlused tuleb esitada uues e-PRIA keskkonnas.
 
Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 20. detsember 2019
Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee