« Tagasi

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Hilana Taarka nimelisele omakultuuripreemiale

Preemia on tunnustus seto pärimuskultuuri ja keele edasikandmise eest uusloomingu ja uustöötluse kaudu.

Välja antakse kaks 500 euro suurust preemiat:

  • seto pärimuskultuuri töötluse eest ja
  • setokeelse uusloomingulise kirjutise eest.

Hilana Taarka nimelise omakultuuripreemia laureaadid avalikustatakse ja kantakse valla auraamatusse.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 17. veebruar 2020.

Kirjalikus ettepanekus tuleb välja tuua järgmised andmed:

1) kandidaadi nimi ja kontaktandmed;
2) seto kultuuri edasikandmisel tehtud töö lühikirjeldus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Ettepanekud esitada aadressil Setomaa Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, 64001, Võru maakond või e-posti teel vald@setomaa.ee.

Hilana Taarka preemiate üleandmine toimub 20. märtsil 2020 Luikjärve talus Tobrova külas.

Preemiate väljaandmist toetavad Kultuuriministeerium ja Setomaa Vallavalitsus.