Käes on soe suvi ja järjest rohkem on toimumas erinevaid üritusi. Kuigi koroonaviirus (COVID-19) on suures osas taandunud, ei tohi valvsust kaotada ning igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks...

Ürituste korraldamisest Setomaa valla territooriumil

Käes on soe suvi ja järjest rohkem on toimumas erinevaid üritusi. Kuigi koroonaviirus (COVID-19) on suures osas taandunud, ei tohi valvsust kaotada ning igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks...

Juhatuse liikme tööülesanded Setomaa vallale kuuluva vee-ettevõtte juhtimine ja tegevuste arendamine. Nõudmised kandidaadile • kõrgharidus; • vähemalt 3 aastane töötamise kogemus...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi OÜ Setomaa Haldus juhatuse liikme töökohale

Juhatuse liikme tööülesanded Setomaa vallale kuuluva vee-ettevõtte juhtimine ja tegevuste arendamine. Nõudmised kandidaadile • kõrgharidus; • vähemalt 3 aastane töötamise kogemus...

Setomaa Vallavolikogu istungil 25.06.2020 Meremäel:   otsustati nõustuda Tuulova külas Lahnova kinnistul (katastritunnus 46001:001:0583) ja Marinova külas Lillestiku kinnistul...

Volikogu 25.06.2020 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 25.06.2020 Meremäel:   otsustati nõustuda Tuulova külas Lahnova kinnistul (katastritunnus 46001:001:0583) ja Marinova külas Lillestiku kinnistul...

Seoses Tabivere-Kärkna raudteelõigu remonttööde lõppemisega taastatakse tavapärane liiklus Koidula ja Valga liinidel alates 28.06. Sõiduplaan on leitav Elroni kodulehel: ...

Elroni Kagusuuna sõiduplaan alates 28.06.2020

Seoses Tabivere-Kärkna raudteelõigu remonttööde lõppemisega taastatakse tavapärane liiklus Koidula ja Valga liinidel alates 28.06. Sõiduplaan on leitav Elroni kodulehel: ...

Võidupüha tähistamisest Võru maakonnas Tulenevalt hetkeolukorrast ei toimu sellel aastal 23. juunil traditsioonilist võidupüha paraadi ja maakaitsepäeva üritusi. Võidupüha tähistamine...

Võidupüha tähistamisest Võru maakonnas ja võidutule teekond Setomaal

Võidupüha tähistamisest Võru maakonnas Tulenevalt hetkeolukorrast ei toimu sellel aastal 23. juunil traditsioonilist võidupüha paraadi ja maakaitsepäeva üritusi. Võidupüha tähistamine...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.06.2020 kell 15:00 Meremäe koolimajas alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Volikogu istung 25.06.2020

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 25.06.2020 kell 15:00 Meremäe koolimajas alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Kõik endise Meremäe valla elanikud, kes esitasid avalduse tasuta killustiku saamiseks ja ei saanud Setomaa Vallavalitsuselt vastuskirja, nende 2020.a. esitatud avaldused tasuta killustiku...

Teade killustik

Kõik endise Meremäe valla elanikud, kes esitasid avalduse tasuta killustiku saamiseks ja ei saanud Setomaa Vallavalitsuselt vastuskirja, nende 2020.a. esitatud avaldused tasuta killustiku...

Maaamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate  kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.06.2020. Täpsemat informatsiooni  ...

Riigivara võõrandamine

Maaamet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate  kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.06.2020. Täpsemat informatsiooni  ...

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Värska Vesi (registrikood: 10251987, aadress: Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa, edaspidi ka ettevõte) esitas vee erikasutuse keskkonnaloa nr...

Keskkonnaloa taotluse avalikustamine

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Värska Vesi (registrikood: 10251987, aadress: Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa, edaspidi ka ettevõte) esitas vee erikasutuse keskkonnaloa nr...

Politsei- ja Piirivalveamet annab teada, et seoses Idapiiri väljaarendamise projektiga ja vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr. 173 toimub alates 10.06.2020 kuni 10.09.2020 Eesti...

Teavitus Idapiiri väljaarendamise projektiga seotud tööde kohta

Politsei- ja Piirivalveamet annab teada, et seoses Idapiiri väljaarendamise projektiga ja vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele nr. 173 toimub alates 10.06.2020 kuni 10.09.2020 Eesti...

Kaitseväe Akadeemia korraldab pühapäeval, 14. juunil 2020. aastal algusega kell 14.00 Värska laululava mälestuskivi juures 1941. aastal küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseridele...

Mälestusüritus üleriigilisel leinapäeval Setomaa vallas

Kaitseväe Akadeemia korraldab pühapäeval, 14. juunil 2020. aastal algusega kell 14.00 Värska laululava mälestuskivi juures 1941. aastal küüditatud ja hukatud Eesti ohvitseridele...

1. juunil alustas Setomaa valla piirkonnapolitseinikuna tööd Silver Hinto.  Konstaabliga saab ühendust järgmistel kontaktidel: mobiil: +372 5330 7182 e-post:...

Setomaa valla uus piirkonnapolitseinik

1. juunil alustas Setomaa valla piirkonnapolitseinikuna tööd Silver Hinto.  Konstaabliga saab ühendust järgmistel kontaktidel: mobiil: +372 5330 7182 e-post:...

Setomaa Vallavolikogu istungil 28.05.2020 Mikitamäel:   kinnitati Setomaa Vallavalitsuse 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne algatati Setomaa valla arengukava...

Volikogu 28.05.2020 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 28.05.2020 Mikitamäel:   kinnitati Setomaa Vallavalitsuse 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne algatati Setomaa valla arengukava...

Meremäe Kool ootab oma meeskonda järgmisi õpetajaid: • vene keele õpetaja • ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja • muusikaõpetaja • kehalise kasvatuse õpetaja • kunstiõpetaja ...

Meremäe Kooli konkurss vabadele ametikohtadele

Meremäe Kool ootab oma meeskonda järgmisi õpetajaid: • vene keele õpetaja • ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja • muusikaõpetaja • kehalise kasvatuse õpetaja • kunstiõpetaja ...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.05.2020 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. Enne päevakorrapunktide...

Volikogu istung 28.05.2020

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 28.05.2020 kell 15:00 Setomaa Vallavalitsuse Mikitamäe teeninduspunkti saalis alljärgneva päevakorra projektiga. Enne päevakorrapunktide...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsiooni-spetsialisti ametikohale   Töö kirjeldus Kommunikatsioonispetsialisti ametikoha eesmärk on vallasisese ja...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsioonispetsialisti ametikohale

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsiooni-spetsialisti ametikohale   Töö kirjeldus Kommunikatsioonispetsialisti ametikoha eesmärk on vallasisese ja...

Hea Setomaa valla elanik!   Setomaa Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mille tulemusi kasutatakse Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste...

Osale Setomaa valla rahuloluküsitluses

Hea Setomaa valla elanik!   Setomaa Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mille tulemusi kasutatakse Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste...

Setomaa Vallavalitsus teatab, et Väike-Rõsna külas, Ani detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.06.2020 kell 14.00 Värska Kultuurimajas .    Planeeringu eesmärgiks...

Ani detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Setomaa Vallavalitsus teatab, et Väike-Rõsna külas, Ani detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.06.2020 kell 14.00 Värska Kultuurimajas .    Planeeringu eesmärgiks...

Mikitamäe Kool ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid ( osaline koormus ): AJALUGU INIMESEÕPETUS ÜHISKONNAÕPETUS BIOLOOGIA GEOGRAAFIA LOODUSÕPETUS ...

Mikitamäe Kooli konkurss vabadele ametikohtadele

Mikitamäe Kool ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid ( osaline koormus ): AJALUGU INIMESEÕPETUS ÜHISKONNAÕPETUS BIOLOOGIA GEOGRAAFIA LOODUSÕPETUS ...

Täna, 20. mail toimus Värska Gümnaasiumi abiturientidele omamoodi ja eriline viimase koolikella aktus. Koolikaaslaste etteastetega kontserti ja 11. klassi humoorikat ning heade mõtetega...

Värska Gümnaasiumi 12. klassile toimus viimase koolikella aktus

Täna, 20. mail toimus Värska Gümnaasiumi abiturientidele omamoodi ja eriline viimase koolikella aktus. Koolikaaslaste etteastetega kontserti ja 11. klassi humoorikat ning heade mõtetega...