Võrumaal ja Põlva vallas jätkub kandideerimine vabatahtlikuks seltsiliseks

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas 2018. aasta oktoobris hanke "Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine" raames vabatahtlike kaasamisega. Saame pakkuda vabatahtlikku toetust täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele. 
Koostöömudeli testimine toimub järgnevates maakondades: Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa, Pärnumaa ja Võrumaa ning Põlvamaalt Põlva vald. Hiljuti liitus Viljandimaa.

Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu. Pakume vabatahtlikele võimalust olla hoolekandeteenuste juures tuge vajavale inimestele seltsiliseks, saatjaks ja toetajaks lihtsamates kodutöödes, inimesega juttu ajada või jalutama minna, saata teda poes, ametiasutuses või mõnel üritusel.

Kellele sobib vabatahtlik tegevus?

Vabatahtlik tegevus sobib hästi eakamatele inimestele, kel lapsed juba suureks kasvatatud ja vaba aega rohkem. Mitmel pool maailmas läbiviidud uuringud näitavad, et vanemas eas vabatahtlikena tegutsevatel inimestel on parem tervis ning rahuldust pakkuvamad peresuhted kui neil inimestel, kes vabatahtlikud ei ole.


Samuti sobivad vabatahtlikeks gümnaasiumi- ja ülikoolinoored. "Vabatahtlik tegevus pakub suurepärast võimalust juba noorena proovida, milline töövaldkond sobib ja milline mitte. Kutsekooli õpilane või tudeng saab vabatahtlikuna hoolekandesüsteemis tegutsedes suurepäraseid kogemusi, mis kuluvad ära edasises tööelus.  Miks mitte teha oma kooli loovtööde, seminaride raames vabatahtliku tegevust talletades näiteks eakate inimeste lugusid, nende oskuseid ja teadmisi?"

Ootame aktiivselt osalema ka kogukondi, nii abivajajatest teada andes kui ka omalt poolt vabatahtlikena oma kogukonna inimestele appi minnes. Nii saame oma kogukonnas elavaid inimesi toetada võimalikult kaua olema aktiivsed ja elama oma kodus.  Teame, et juba täna mitmetes kogukondades vabatahtlik  tegevus toimib, kutsume ennast meile teada andma ja liituma hanke tegevustega, et ka kõik juba tegutsevad vabatahtlikud saaksid koolitust, sõidukulude hüvitist ning oma kogemusega panustada mudeli arendamisse.

Vabatahtlikuks kandideerimisel tuleb täita avaldus, mille leiab Vabatahtlike Väravast kuulutuste alt. ( vaata https://vabatahtlikud.ee/kuulutus/vabatahtlikuks-hoolekandeteenuste-juurde-polvas-ja-vorumaal/ )

Kes arvutis avaldust täita ei saa võib helistada meie koordinaatorile, Laura-Elisa Kägrale ja temaga kohtumisel paberil avalduse täita.

Koordinaator võtab kõigi soovijatega ühendust, vestluse käigus tehakse otsus, kas meie pakutu vabatahtlikule sobib. Omalt poolt pakume sobilikele kandidaatidele  sissejuhatavat koolitust ja juhendamist ning võimalust vabatahtlikuna enesele ja teistele head teha.   Alustavatele vabatahtlikele toimub koolitus 30.novembril Põlvas.
Kõigil, kel tekkis huvi, palume endast märku anda, võttes ühendust koordinaatoriga Laura-Elisa Kägra, Võru- ja Põlvamaa koordinaator, laura.koordinaator@gmail.com, tel +372 516 6794

Vaata meie kodulehelt:https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/

VABATAHTLIKE KAASAMINE HOOLEKANDES. KOOLITUSE AJAKAVA