« Tagasi

2021. aastaks mittetulundusliku tegevuse ning kultuuri- ja spordisündmuste toetuste taotlemine

2021. aasta mittetulundusliku tegevuse ning kultuuri- ja spordisündmuste toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2020. aastal.

Setomaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärk on Setomaa valla elanikele suunatud mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu tegevuse toetamine, erinevate huvigruppide, elanike ühistegevuse toetamine, huvitegevuse ja vaba aja sisustamise võimaluste mitmekesistamine. Tegevustoetust saab kasutada mittetulundusühingute, sihtasutusete ning seltsingute igapäevase tegevuse ja üldkulude või projektide omafinantseeringu katmiseks.

Setomaa valla kultuuri- ja spordisündmuste toetamise eesmärk on arendada kultuuri- ja spordialaste sündmuste korraldamist Setomaa vallas omaalgatuse toetamise kaudu.

Toetuste taotlemiseks 2021. aastaks esitatakse vormikohane taotlus paberkandjal või elektrooniliselt Setomaa Vallavalitsusele 2020. aasta 15. oktoobriks aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 või e-posti aadressil vald@setomaa.ee

Toetuste taotluste vormid:

Kultuuri- ja spordisündmuste toetuse taotluse vorm

Kultuuri- ja spordisündmuste aruande vorm

Tegevustoetuse taotluse vorm

Tegevustoetuse kasutamise aruande vorm

Toetuste taotluse vormid on kättesaadavad Setomaa valla kodulehele setomaa.kovtp.ee

 

Lisainfo:

Karin Viljus

+372 5855 2772

karin.viljus@setomaa.ee