« Tagasi

Ani detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Setomaa Vallavalitsus teatab, et Väike-Rõsna külas, Ani detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 04.06.2020 kell 14.00 Värska Kultuurimajas
 
Planeeringu eesmärgiks on Ani katastriüksusel elamukruntide ja juurdepääsutee moodustamine. Kavandatava tegevusega soovitakse vähendada ehituskeeluvööndit, kuna metsamaal laieneb ehituskeeluvöönd kaldapiiranguvööndini. Planeering on kooskõlas kehtiva Värska valla üldplaneeringuga.
 
Planeeringu ala hõlmab Ani katastriüksust (93401:002:0363) 5 ha suuruse maa-alal. Eskiisiga on võimalik tutvuda valla veebilehel: https://setomaa.kovtp.ee/detailplaneeringud
 
Lisainfo:
Erika Joonas
Majandus- ja arendusosakonna juhataja
Setomaa vallavalitsus
+372 5745 0133
erika.joonas@setomaa.ee