« Tagasi

Arvutikoolitustel osalemise võimalused Töötukassa toel

Sügis on saabumas ja oht on, et peame jällegi kolima rohkem arvutisse ja internetti, siis on hea, kui oleme ka ise selleks paremini ette valmistunud.

Töötukassa pakub läbi „Tööta ja õpi" programmi erinevatele sihtrühmadele ja erinevates valdkondades koolitusi. Võrumaal on kahjuks väga vähe kasutatud võimalust osaleda erinevatel arvutikoolitustel. Hea näitena saame siiski välja tuua Antsla Tarbijate Ühistu, kes aasta alguses korraldas oma töötajatele arvutikoolituse ning paljude töötajate puhul tasus Töötukassa selle koolituse eest. Meie suur soov on, et oleks veel selliseid toredaid ettevõtmisi ning et meie piirkonna elanike IT-oskused oleksid väga head.

 

Töötukassa toel saavad koolituskaardiga koolitustel osaleda isikud, kes on:

  • töötavad (töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel või avalikus teenistuses);
  • vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga; 
  • üle 50. eluaasta või kes ei ole omandanud eriharidust (kutse- ega kõrgharidust);

Samuti eelmise aasta sissetulek  ei ületa 16 764 eurot ehk keskmine sissetulek kuus oli alla 1397 euro.

Koolituskaardiga on võimalik osaleda erinevatel koolitustel 2 500 euro ulatuses (seda siis kolme aasta jooksul). Toetatavad on kõiksugused arvutikoolitused. Koolitusvõimalustega saab tutvuda: https://www.tootukassa.ee/koolitused. Kui sobivat koolitust ei leia, siis võta ühendust mõne meie koolituspartneriga (https://www.tootukassa.ee/koolitajad)  ning uuri võimalusi koolituse korraldamiseks kogukonnas, töökohal või e-keskkonnas.

Kui soovid rohkem infot saada, siis võta ühendust Töötukassa Võrumaa osakonna karjäärinõustajatega või kutsu meid enda juurde ettevõttesse, asutusse, kogukonda.

Karjäärinõustajate kontaktid:

Mariliis Raidma, e-post mariliis.raidma@tootukassa.ee, telefon +372 5885 3603

Kristi Olesk, e-post kristi.olesk@tootukassa.ee, telefon +372 5883 4212

Evelin Pant, e-post evelin.pant@tootukassa.ee, telefon +372 5883 4225

Lisaks arvutikoolitustele on võimalik osaleda ka teistel erineva valdkonna koolitustel. Täpsem info on leitav: https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tooturukoolitus-koolituskaardiga või uurige täpsemalt karjäärinõustajalt