Avatud on taotlusvoor puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas 7. detsembril välja neljanda taotlusvooru puuetega inimeste kodude füüsiliseks kohandamiseks. Sellega seoses ootab Setomaa Vallavalitsus kirjalikke taotlusi koos lisadokumentidega hiljemalt 31.12.2020.

Kohanduse toetust on õigus taotleda puudega isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Setomaa vald. Kohandust võib puudega isikule taotleda ka puudega isiku lapsevanem, eestkostja või volitatud isik.

 

Toetust on võimalik taotleda kohanduse saaja eluruumi (kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht) vajaduspõhiseks kohandamiseks:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.

 

Täidetud ja allkirjastatud taotlus koos lisadokumentidega saata e-posti aadressil:  vald@setomaa.ee  või posti teel Setomaa Vallavalitsuse aadressil: Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald, 64001 Võrumaa või tuua paberkandjal Setomaa Vallavalitsusse, Mikitamäe, Meremäe või Luhamaa teeninduspunkti.

Täpsema info puudega isiku eluaseme füüsilise kohandamise toetuse korra kohta leiab siit:

https://www.riigiteataja.ee/akt/401032019025

 

Taotlusi menetleb Setomaa Vallavalitsuse poolt määratud komisjon ja taotluste rahastamise/mitterahastamise otsustab vallavalitsus komisjoni ettepanekul. 

 

 

Lisainfo:

Merike Tein

sotsiaalosakonna juhataja

tel 513 4809

merike.tein@setomaa.ee

Blanketid:

Taotluse vorm

Omaniku/kaasomaniku nõusolek