Detailplaneeringu avalik väljapanek

19.11-21.12.2020 toimub Setomaa vallas Väike-Rõsna külas Ani detailplaneeringu  avalik väljapanek. Planeeritav ala on 5,23 ha, planeeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine, ehitusõiguse ja juurdepääsutee määramine. Detailplaneeringuga saab tutvuda Värska raamatukogus lahtiolekuaegadel E,T,K,R kell 10-17; N kell 12-19 ja L kell 10-14 ning elektrooniliselt Setomaa valla veebilehel.

Väljapaneku kestel saab planeeringu kohta esitada ettepanekuid ja vastuväiteid kirjalikult Setomaa Vallavalitsusele aadressil Pikk 12, Värska alevik, Setomaa vald või e-postile vald@setomaa.ee.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimumise aeg on 22.detsember 2020 kell 13.00 juhul, kui avalikustamise ajal esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid.