« Tagasi

Eestkoste-ja hooldusperede ning lapsendaja perede kohtumised Põlvas ja Võrus

 

MTÜ Igale Lapsele Pere esindaja tutvustab ühingu missiooni ja tegevusi ning koostöös sotsiaalkindlustusametiga 2020. aastal pakutavaid tugiteenuseid. Räägime häiritud kiindumussuhtega ja traumakogemusega laste ja nende hooldamise eripäradest ja kasuvanemate rollist lapse terapeutilisel hooldamisel. Tutvustame järgnevate tugigruppide läbiviimise plaane.

Eeeskoste- ja hooldusperede ning lapsendaja perede kohtumised  Võrus

ja Põlvas