« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse avalikustamine

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts Värska Vesi (registrikood: 10251987, aadress: Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võrumaa, edaspidi ka ettevõte) esitas vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/325502 muutmise taotluse, milles ettevõte taotleb vee erikasutusõigust Võrumaal Setomaa vallas Värska alevikus Pikk tn 33 maaüksusel asuva veehaardega Puurkaev nr. 2 (3365) mineraalveevõtuks. Taotletav veevõtukogus on ööpäevas 137 m3, kvartalis 12500 m3 ja aastas 50 000 m3. Veehaardega võetav mineraalvesi suunatakse trassiga ettevõtte tootmishoonesse (Pikk tn 41, Värska alevik), kus toimub vee villimine.

Nõuetele vastav keskkonnaloa taotlus (DM-110095-3) ja muud asjasse puutuvad dokumendid on
kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (menetluse nr 110095).
 
Lisainfo:
Erika Joonas
Majandus- ja arendusosakonna juhataja
Setomaa Vallavalitsus
+372 5745 0133
erika.joonas@setomaa.ee