« Tagasi

Kuningriigipäevale saab sõita uuendatud mustkattega teel

Vahetult enne Setomaa suursündmust kunigriigipäeva, mis toimub sel aastal Kolossova külas 5. septembril, avatakse 2. septembril Värska-Saatse täielikult rekonstrueeritud ja mustkatte alla saanud ühendustee koos Saatse kiriku parkla ja seda ääristava kõnni- ja kergliiklusteega. Uue väljanägemise sai ka Värska kultuuri- ja vallamaja parkla ning valmis sai ka valgustatud kergliiklustee Seto muuseumist ühe suurima tööandjani Värska Vesi-ni.

Tee avatakse pidulikul tseremoonial kell 15.00 Saatse küla südames, kuhu liigutakse autokolonnis Värska vallamaja juurest kell 14.30.

 

Suuremahulise rekonstrueerimistöö hinnaks kujunes ligi 2 miljonit eurot. Töö tähtsust on raske alahinnata – parema ühenduse on saanud nii kohalikud elanikud, ettevõtjad ja külaliikumise edendajad kui kõik need, kes Eesti kõige kagupoolsemasse nurka tulla kavatsevad. Loomulikult on võitjaks ka turismisektor, sest kõrge kvaliteediga tee tagab parema ligipääsu Saatses asuvatele vaatamisväärsustele.

Värska-Saatse ühendustee uuendamist rahastas Euroopa Liit kui Eesti-Vene piiriülese koostöö projekti, kus muu hulgas saab asfaldi alla ka lõik Venemaal asuvast Krupp-Kulje teest ning Petserisse rajatakse turuplats.

Vallavanem Raul Kudre sõnas, et antud tee äärde jääb vallas ligi 200 elanikku ning selle kvaliteet oli allapoole igasugust arvestust ja tundus lootusetuna, et tee kunagi paremasse olukorda saab. „Inimesed peavad saama väärikalt koju sõita ning uuendatud ühendustee peatab piirkonna langustrende ning hoogustab seal uusi arenguid," ütles Kudre.

"Varasemalt takistas tee rekonstrueerimist vähene liiklussagedus, ka tee pikkus, mis tõstis tööde rahalist mahtu, ning Venemaa Föderatsiooni piiri läbimine, mis jättis mulje, et seda pole võimalik teostada. Õnneks avanes Euroopa Liidu ja Venemaa programm, suuremahuliste projektide nimistu, kus vallal õnnestus tõestada, et Värska-Saatse tee on prioriteetne. See on valla ja kõigi toetajate suur töö, et see teoks sai," lausus Kudre.

Kudre möönis, et tee valmimisega avaneb veel ka perspektiiv avada väikeliiklusele Saatse piiripunkt, mis teeb Tartu-Pihkva maantee otsemaks kuni 9 kilomeetrit, mis tihendaks kindlasti turistide liikumist kahe riigi vahel.

Maanteeameti Lõuna teehoiu osakonna juhataja Janar Taal sõnas, et üleriigiliselt see tee ju polegi nii oluline. „Tegemist on ikkagi regionaalselt olulise teemaga, et üks Setomaa valla nurk oleks ühendatud valla keskusega läbi tolmuvaba katte," selgitas Taal. „Eriliseks teeb selle teelõigu pigem asjaolu, et Värska-Saatse teest 2 lõiku asuvad Vene Föderatsiooni territooriumil kogupikkusega ligi üks kilomeeter."

Taal rääkis, et kõige keerulisem oligi koostada Vene Föderatsioonis asuvatele teelõikudele teeprojekt. „Lähtuvalt Vene Föderatsioonis kehtivast seadusandlusest tulenes mitmeid piiranguid ehitusprojekti koostamiseks ning seetõttu ei tohtinud tee pealt tegevustega eemale minna. Seetõttu polnud võimalik kaevata kraave, eemaldada võsa ja metsa ning rajada uusi truupe."

„Ehitustööde ajal õnneks asjad sujusid ning tänu efektiivsele koostööle Pihkva oblasti komiteedega leiti lahendused tööde teostamiseks," sõnas Taal.

Töö teostajaks oli AS TREV-2 Grupp.

Tööd teostati piiriülese koostööprojekti "SME Access" raames. Projekti "SME Access" elluviimist kaasrahastavad Euroopa Liit, Eesti Vabariik ning Vene Föderatsioon Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaudu.