« Tagasi

Mikitamäe Kooli konkurss vabadele ametikohtadele

Mikitamäe Kool ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus):

 • AJALUGU
 • INIMESEÕPETUS
 • ÜHISKONNAÕPETUS
 • BIOLOOGIA
 • GEOGRAAFIA
 • LOODUSÕPETUS
 • KÄSITÖÖ JA KODUNDUS
 • ARVUTIÕPETUS
 • KEHALINE KASVATUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldatakse:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust

Eeldatav tööle asumise aeg: 21.08.2020.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 12. juuniks aadressil: Kooli 5, Mikitamäe küla, 64 301 Setomaa vald või karin.sonts@setomaa.ee.

Info tel. 53320687