Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Setomaa vallas

Projekti kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist meetme „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" eesmärkide saavutamiseks. Meetme eesmärkideks on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist liikuvusega seotud toimingute (sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist), hügieenitoimingute ja köögitoimingute parandamiseks.

 

Projekti eesmärk on kohandada puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, parandades seeläbi nende isikute elukvaliteeti ja iseseisevat toimetulekut ning vähendades nende isikute hoolduskoormust.

 

III taotlusvoor

Projektiga tehakse kokku 4 kodukohandust, kõik kohandused hügieenitoimingute parandamiseks.

Projekti kogumaksumus on 17 352 eurot, millest toetus 12 697 eurot ja valla omafinantseering 4 655 eurot. 

Projekti tegevusi viiakse ellu perioodil 01.12.2020 - 30.11.2022.

 

II taotlusvoor

 

Kokku teostatakse projekti tegevustena 11 kodukohandust, millest 9 kohandust on  hügieenitoimingute parandamiseks ja 2 kohandust liikuvusega seotud toimingute parandamiseks. 

 

Projekti kogumaksumus on 40 575 eurot, millest toetus 34 488,75 eurot ja valla omafinantseering 6 086,25 eurot. 

 

Projekti tegevusi viiakse ellu 15.10.2019 – 14.10.2021.