« Tagasi

Setomaa vald taasavas välijõusaalid ja mänguväljakud ning leevendab teisi piiranguid

Alates eilsest, 11.05.2020 on taasavatud Setomaa vallas välijõusaalid ja mänguväljakud. Mänguväljakutel ja välijõusaalide juures vastutavad piirdelintide eemaldamise, käte desinfitseerimisvahendite ja üks kord päevas tehtava märgpuhastuse eest järgmised asutused:

- Meremäe Kooli mänguväljak ja staadioni mänguväljak ning välijõusaal – vastutaja Meremäe Kool;

- Obinitsa lasteaiarühma territooriumil asuv mänguväljak – vastutaja Meremäe Kool;

- Obinitsa külas asuv mänguväljak – vastutaja OÜ Setomaa Haldus;

- Mikitamäe Kooli territooriumil ja Mikitamäe külas asuv mänguväljak – vastutaja Mikitamäe Kool;

- Lüübnitsas ja Võõpsus asuvad mänguatraktsioonid – vastutaja Setomaa Kultuurikeskus;

- Värska Gümnaasiumi territooriumil, sh staadionil asuvad atraktsioonid ja välijõusaal – vastutaja Värska Gümnaasium;

- Setomaa Kultuurikeskuse mänguväljak aadressil Pikk 12, Värska alevik – vastutaja Setomaa Kultuurikeskus;

- Värska Lasteaia territooriumil asuv mänguväljak  – vastutaja Värska Lasteaed.

Alates 02.05.2020 on lubatud Setomaa Muuseumid õuealal olevate eksponaatide külastamine, kui külastajaid on grupis maksimaalselt 10 inimest ja nad järgivad 2+2 reeglit ning Setomaa Muuseumid on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu muuseumi territooriumil ning alates 11.05.2020 on lubatud Setomaa Muuseumid hoonete siseruumide külastamine, kui seal järgitakse eritingimusi. Samuti lubatakse sissepääs muuseumi õuealadel asuvatesse eksponaatidesse. Järgida tuleb endiselt 2+2 reeglit (v.a perekonnad). Ühiskülastuste puhul on eeltingimus maksimaalselt 10 inimest grupis. Kuna viirus võib levida ka saastunud pindadelt, siis ei ole lubatud külastajatele jagada füüsilisel kandjal olevaid tasuta infomaterjale (nt reklaambuklette). Samal põhjusel ei ole lubatud korraldada ühiselt kasutatavate töövahenditega loovtöid ja töötubasid. Riskirühma kuulujatele on muuseumis või näitustesaalis liikudes soovituslik katta hingamisteed. Alates 02.05.2020 on külalisteke avatud ka Seto Tsäimaja tingimusel, et peetakse kinni 2+2 reeglist ning sisse- ja väljapääsu juures on tagatud klientidele kasutatavad desinfitseerimisvahendid.

Alates 18.05.2020 on lubatud osaline kontaktõpe kõigis Setomaa valla haridusasutustes. Kõigil õppijatel ei teki alates 18.05.2020 kohustust kontaktõppes osaleda ning seetõttu jätkub ka distantsõpe. Õppetöö korralduse osas annavad koolid täpsemat informatsiooni e-päeviku kaudu. 

Värska Muusikakoolis on lubatud kontaktõpe alates 18.05.2020. Õppetöö korralduse osas annab huvikool täpsemat informatsiooni elektrooniliste vahendite kaudu. 

Kõigi Setomaa valla lasteaiarühmade, sh Obinitsa lasteaiarühma töö jätkub tavapäraselt alates 18.05.2020.

Setomaa Noorsootöö Keskus jätkab tavapärast tööd alates 18.05.2020. Täpsem info noorsootööspetsialistidelt.

Alates 18.05.2020 jätkub Setomaa valla raamatukogude, sh Obinitsa postipunkti tavapärane töö. 

Alates 18.05.2020 jätkab tööd ka Setomaa Kultuurikeskus. Täpsem info kultuurikeskuse töökorralduse kohta edastatakse asutuse elektrooniliste kanalite kaudu.

Endiselt jääb kehtima Setomaa Hooldekodus viibivate klientide KÜLASTUSKEELD! Hooldekodu klientidele on lubatud tuua pakke, mida võetakse vastu tavapärastel külastusaegadel. Pakile palutakse peale kirjutada kliendi nimi. 

Setomaa valla hallatavate asutuste juhid lähtuvad asutuse töökorraldusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud eritingimuste täitmisest ning vastavate valdkondade ministeeriumite poolt antud juhistest.