« Tagasi

Setomaa valla arengukava 2020-2029 muutmise eelnõu avalik väljapanek

Setomaa Vallavolikogu algatas 28.05.2020 otsusega nr 14 Setomaa valla arengukava muutmise aastateks 2020-2029. Arengukava, investeeringutekava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu koostamine toimus käesoleva aasta juunis.

Avaliku väljapaneku kestus on 6.-20. juuli 2020. Ettepanekute esitamine vallavalitsuse kantseleisse toimub avaliku väljapaneku perioodil 6.–20. juuli 2020.

Eelnõud alljärgnevalt:
Setomaa valla arengukava 2020-2029_eelnõu
AK LISA 1 Investeeringute kava 2020-2024_eelnõu
AK LISA 2 eelarvestrateegia 2020-2024_eelnõu

Avalik arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks toimub 28. juulil 2020 Värska Kultuurimajas.

Setomaa Vallavalitsus esitab Setomaa valla arengukava 2020-2029, investeeringutekava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu vallavolikogule kinnitamiseks hiljemalt 2020. aasta septembri  istungile.