« Tagasi

SETOMAA VALLAS ALATES 16.03.2020 KEHTIVAD PIIRANGUD KOROONAVIIRUSE LEVIKU TÕKESTAMISEKS

Alates 16.03.2020 Setomaa vallas kehtivad piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Reedel, 13.03.2020 toimus Setomaa valla kriisikomisjoni koosolek, kus arutati Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorda ja koroonaviiruse (COVID-19 viirus) leviku tõkestamiseks täiendavate meetmete kehtestamist Setomaa vallas. 

Seoses koroonaviiruse levikuohuga ja selle tõkestamise vajadusega, võetakse alates esmaspäevast, 16.03.2020 Setomaa valla ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes valla organisatsiooni töökorralduse ja inimeste tervise kaitse tagamiseks tarvitusele järgmised meetmed

- Setomaa valla koolid korraldavad õppetöö ümber ja lähevad alates esmaspäevast üle distantsõppele. Õppetöö korralduse osas annavad koolid informatsiooni e-päeviku kaudu. 

- Setomaa vald kehtestas pühapäeval, 15.03.2020 täiendavad meetmed koroonaviiruse (COVID-19) leviku tõkestamiseks Setomaa valla ametiasutuste hallatavates asutustes, mille järgi on esmaspäevast, 16.03.2020 Meremäe ja Obinitsa lasteaiarühmad SULETUD! Vajadusel saavad Meremäe ja Obinitsa lasteaiarühmade lapsevanemad viia oma lapsed Värska Lasteaia või Mikitamäe valverühma.

Värska Lasteaias ja Mikitamäel on teisipäevast, 17.03.2020 avatud valverühmad. Vallavalitsus soovitab vanematel, kellel on vähegi võimalik, jätta oma lapsed lasteaiast siiski koju. 

- Värska Muusikakool korraldab õppetöö ümber ja läheb alates esmaspäevast üle distantsõppele. Õppetöö korralduse osas annab huvikool informatsiooni elektrooniliste vahendite kaudu. 

- Setomaa Noorsootöö Keskus ja kõik selle ruumid on suletud. Keskuse töötajad kasutavad internetikeskkondi noortele vajaliku info edastamiseks, noorte võimalikele küsimustele vastamiseks jms. 

- Setomaa Kultuurikeskus ja kõik selle ruumid on suletud. Kõik planeeritud üritused, sh rahvakalendri tähtpäevade tähistamised, lükatakse edasi või jäetakse ära. Täpsem info selle kohta edastatakse asutuse elektrooniliste kanalite kaudu. Setomaa Kultuurikeskus ürituste korraldamiseks ruume kuni 1. maini 2020 välja ei rendi. Obinitsa Külakeskuses ei saa kasutada ka saunasid ega külastada jõusaali. 

-Setomaa muuseumimajad on suletud kuni 1. maini 2020. Seto Tsäimaja jätkab oma tavapärast tööd.

- Endiselt kehtib Setomaa Hooldekodus viibivate klientide KÜLASTUSKEELD! Hooldekodu klientidele on lubatud tuua pakke, mida võetakse vastu tavapärastel külastusaegadel. Pakile palutakse peale kirjutada kliendi nimi. 

- Setomaa valla kõik raamatukogud jäävad avatuks. Küll, aga on külastajatele mõningad piirangud. Täpsem info raamatukogudes kohapeal. 

- Kuni 1. maini 2020 jäetakse Setomaa vallas ära kõik avalikud üritused ja kogunemised, sh spordi- ja kultuurisündmused, kirikupühad, rahvakalendri tähtpäevade tähistamised. 

- Setomaa vallas on keelatud kuni 1. maini 2020 huvi- ja taidlusringide tegevus ning sporditreeningute toimumine. 

Alates 25.03.2020 on suletud kõik valla omandis olevad avalikud spordi- ja mänguväljakud ning muud avalikus kasutuses olevad kogunemiskohad. 

Alates 01.04.2020 on Seto Tsäimaja külalistele kohapeal toitlustamiseks SULETUD. Söögikohas on lubatud üksnes toidu kaasamüük.

Alates 01.04.2020 toimub Setomaa valla raamatukogudes raamatute laenutamine lugejatele AINULT EELNEVAL KOKKULEPPEL ja järgmistel aegadel:

Mikitamäe Raamatukogu     esmaspäev ja neljapäev     kell 12.00 – 16.00

Saatse Raamatukogu           esmaspäev ja neljapäev      kell 10.00 – 16.00

Meremäe Raamatukogu      esmaspäev ja kolmapäev    kell 10.00 – 15.00

Obinitsa Raamatukogu         teisipäeva ja neljapäev         kell 10.00 – 15.00

NB! Postipunkti teenus Obinitsas on ajutiselt (kuni eriolukorra lõppemiseni) peatatud.

Värska Raamatukogu     esmaspäev     kell 10.00 – 17.00

                                           teisipäev         kell 10.00 – 17.00

                                           kolmapäev      kell 10.00 – 17.00

                                           neljapäev        kell 12.00 – 19.00

                                           reede               kell 10.00 – 17.00

                                           laupäev           kell 10.00 – 12.00

- Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid ja töötajad saavad teha tööd asutustes kohapeal või võimalusel kaugtööna. 

- Setomaa Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste töötajaid lähetusse ja koolitustele ei lubata. 

- Alates 16.03.2020 on Setomaa Vallavalitsuse ruumides ja teeninduspunktides peatatud kodanike vastuvõtt. Kõik asjaajamised soovitame korraldada telefoni või e-posti teel. Taotlused ja avaldused palume edastada peamiselt elektrooniliselt aadressile vald@setomaa.ee

Vallavalitsuse ametnike kontaktid leiate valla kodulehelt https://setomaa.kovtp.ee/kontaktid 

!TÄIENDAV INFO: tel. 796 4733 ja väljaspool tööaega tel. +372 513 3960

Info täieneb jooksvalt.

Setomaa Vallavalitsus