Setomaa vallas tööl uus haldusspetsialist

Setomaa vallas töötab detsembri lõpupäevadest alates haldusspetsialistina Raimo Jaanimägi.

Raimol on Võrumaa Kutsehariduskeskusest omandatud puittoodete tehnoloogiga eriala ja kokkupuuteid on tal nii halduse- kui ka ehitusküsimustega.

Vähetähtis pole ka see, et uue haldusspetsialisti maakodu asub Meremäel, mistõttu  tunneb ta sealseid olusid juba aastaid. Töist avastamist ootab veel ülejäänud Setomaa paigad ning tööpõld haldusküsimustes on lai.

Haldusspetsialisti ülesanne on  vastutada valla heakorra eest ja korraldada avaliku korra järelevalvet ning  korraldada paljude teiste haldusküsimuste lahendamist.