« Tagasi

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsioonispetsialisti ametikohale

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi kommunikatsiooni-spetsialisti ametikohale
 
Töö kirjeldus
Kommunikatsioonispetsialisti ametikoha eesmärk on vallasisese ja vallavälise kommunikatsiooni, sh avalikkuse ja meediaga suhtlemise korraldamine, valla maine kujundamine, Setomaa valla ajalehe väljaandmise korraldamine, Setomaa valla veebilehe sisu ja sotsiaalmeedia kanalite haldamine.
 
Kommunikatsioonispetsialisti tööülesanded on:
• Setomaa valla ajalehe ja nädala infokirja koostamise ja väljaandmise korraldamine;
• valla veebilehe sisu ja sotsiaalmeedia kanalite haldamine;
• kommunikatsiooniplaani koostamine ja elluviimine;
• valla sisekommunikatsiooni korraldamine;
• pressiteadete ja uudislugude koostamine ning toimetamine;
• artiklite, esitluste ning kõnetekstide kirjutamine ja toimetamine;
• tööülesandeid puudutavate kirjade, avalduste, teabenõuete ja järelepärimiste vastuste ning algatuskirjade koostamine; 
• valla maine- ja turundustegevuste, sh valla ürituste korraldamisele ja läbiviimisele kaasaaitamine;
• infoturbe korraldamise ja ISKE rakendamisega seotud tugitegevustes osalemine.
 
Nõudmised kandidaadile
• vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas;
• soovituslikult vähemalt ühe võõrkeele oskus;
• väga hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, vajalike andmekogude, registrite ja dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
• tunneb kommunikatsioonivaldkonna toimimise põhimõtteid ja oskab kirjutada meediatekste;
• omab B-kategooria juhiluba;
• väga hea suhtlemisoskus ja selge eneseväljendusoskus;
• täpsus, korrektsus, organiseerimisvõime, lojaalsus, kohusetunne, tahe meeskonnatööks ja väga hea pingetaluvus.
 
Kasuks tuleb:
• isikliku sõiduauto kasutamise võimalus; 
• varasem töökogemus vastavas valdkonnas;
• projektide kirjutamise kogemus.
 
Omalt poolt pakume:
• võimalust eneseteostuseks ning põnevat ja vastutusrikast tööd Setomaal;
• head töökeskkonda;
• sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda;
• võimalust enesetäiendamiseks;
• stabiilset töötasu.
 
Lisainfo:
Töökoha asukoht: Setomaa vald, Võru maakond
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja
Töösuhte kestus: tähtajatu
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
 
Kandideerimise info:
Avaldus ja elulookirjeldus (CV) koos haridust tõendavate dokumentide koopiatega palume saata hiljemalt 07. juuniks 2020 aadressile: Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond või e-posti aadressile: vald@setomaa.ee 
 
Kontakt: vallavanem Raul Kudre, tel 5256 695, e-post raul.kudre@setomaa.ee