« Tagasi

Värska sanatooriumi detailplaneeringu kehtestamine

Setomaa Vallavolikogu kehtestas 26.03.2020 otsusega nr 8 Setomaa vallas, Väike-Rõsna külas, Värska sanatooriumi detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on Värska Sanatooriumi majutuskorpuse laiendamine.

Detailplaneeringu elluviimisega luuakse külastajatele täiendavaid ööbimisvõimalusi ning panustatakse kogu kompleksi uuendamisesse ja arengusse ning sellega kaasnevalt luuakse uusi töökohti.

Planeeringulahenduses on ehituskeeluvööndi vähendamine majutuskorpuse laiendamiseks 30-meetrile Värska lahe kaldast, vaba juurdepääs kaldale säilib ning säilib ka vaba liikumiskoridor loomadele. See ala on väikese loodusliku mitmekesisusega ja kaitsealuseid liike siin ei leidu.

Setomaa Vallavolikogu 26.03.2020 otsusega nr 8 „Värska sanatooriumi detailplaneeringu kehtestamine" saab tutvuda SIIN.