Volikogu 26.11.2020 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 26.11.2020 Värskas:

 

võeti vastu Setomaa valla 2020. aasta lisaeelarve kogumahuga 215 146 eurot

otsustati asutada äriühing Setomaa Perearst OÜ ja kinnitati põhikiri

asutati Setomaa valla andmekogu „Setomaa valla kalmisturegister" ja kehtestati kalmisturegistri põhimäärus

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid