« Tagasi

Volikogu 28.05.2020 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 28.05.2020 Mikitamäel:

 

kinnitati Setomaa Vallavalitsuse 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

algatati Setomaa valla arengukava muutmine aastateks 2020-2029 - eelnõu koostamine toimub juunis, avaliku väljapaneku kestus ja ettepanekute esitamise aeg on 6.-20. juuli 2020, avalik arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ja ettepanekute arutamiseks toimub 28. juulil 2020 Värska Kultuurimajas, eelnõu esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks hiljemalt september 2020 istungile

otsustati tagada projektile „Värska Gümnaasiumi rekonstrueerimine" perioodil 2020-2022 omafinantseering summas kuni 375 000,00 eurot

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid