« Tagasi

Killustiku jagamine endise Meremäe valla külades

Endise Meremäe valla külades elavatel vallakodanikel, kes soovivad saada
2019. aastal killustikku, palume esitada vabas vormis avaldus Setomaa
vallavalitsusele (kirjalikult Meremäe teeninduspunkti, aadressil Meremäe
vallamaja Meremäe küla Setomaa vald Võru maakond 65302 või e-posti
aadressil vald@setomaa.ee) hiljemalt 07.06.2019.a. Killustiku jagamisel on
eelistatud ühiskondlikud objektid ja teed.

 

Täiendav info:
majandusspetsialist Lauri Saar
tel. 520 4526


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS