« Tagasi

Miljööväärtuslike alade arendamise, säilitamise ja taastamise toetamine

Setomaa Vallavalitsus toetab miljööväärtuslike alade säilitamist, taastamist ja arendamist teemaplaneeringuga „Setomaa kultuuripärand" kehtestatud aladel.
Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus vallavalitsusele käesoleva aasta aprilli kuu jooksul. Vastav blankett on leitav valla kodulehelt.
Toetust on õigus saada isikul, kes on "Setomaa kultuuripärandi" teemaplaneeringuga kehtestatud miljööväärtusliku ala või selle osa omanik, õiguspärane valdaja või omab vastavaid volitusi.

30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS