Inimelude kaitseks on Lõuna-Eestis Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvede ning Pattina, Vaniku, Pabra ja Kriiva järvedele jääle minek alates 30. novembrist jalgsi ja mootorsõidukitega keelatud. ...

Piiriveekogude nõrgale jääle minek on ohtlik

Inimelude kaitseks on Lõuna-Eestis Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvede ning Pattina, Vaniku, Pabra ja Kriiva järvedele jääle minek alates 30. novembrist jalgsi ja mootorsõidukitega keelatud. ...

  Esmaspäeval toimus Setomaa valla kriisikomisjoni plaaniline koosolek, kus vaadati tagasi aasta jooksul tehtule ning visandati plaane järgmiseks.   ...

Kriiskomisjoni visandas plaane uueks aastaks

  Esmaspäeval toimus Setomaa valla kriisikomisjoni plaaniline koosolek, kus vaadati tagasi aasta jooksul tehtule ning visandati plaane järgmiseks.   ...

Esmaspäevast alates jõuab Lõuna-Eestisse lumesadu ja levib edasi põhja poole. Õhtu poole muutub sadu tugevaks ja katab Eesti idapoolse osa, tuiskab. Õhtuks lisandub 2-7 cm lund. Kirde- ja...

Ilmateenistus ennustab tihedat lumesadu ja tuisku

Esmaspäevast alates jõuab Lõuna-Eestisse lumesadu ja levib edasi põhja poole. Õhtu poole muutub sadu tugevaks ja katab Eesti idapoolse osa, tuiskab. Õhtuks lisandub 2-7 cm lund. Kirde- ja...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 30.11.2021 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1. Setomaa...

Volikogu istung 30.11.2021

Setomaa Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 30.11.2021 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1. Setomaa...

Lisaks vallavanema valimisele, moodustati 24. novembri volikogu istungil volikogu alatised komisjonid ning valiti neile esimehed ja aseesimehed.   Volikogu otsustas...

Volikogu moodustas alatised komisjonid ja valis neile juhid

Lisaks vallavanema valimisele, moodustati 24. novembri volikogu istungil volikogu alatised komisjonid ning valiti neile esimehed ja aseesimehed.   Volikogu otsustas...

Täna Värskas peetud Setomaa vallavolikogu istungil valiti vallavanemana jätkama seni valda juhtinud Raul Kudre. Asendusliikmeks volikogus sai Rein Järvelill.   Vallavolikogu...

Setomaa vallavanemana jätkab pikaaegse vallajuhtimiskogemusega Raul Kudre

Täna Värskas peetud Setomaa vallavolikogu istungil valiti vallavanemana jätkama seni valda juhtinud Raul Kudre. Asendusliikmeks volikogus sai Rein Järvelill.   Vallavolikogu...

Jõulukuu keskpaiku, täpsemalt 12. detsembril  muutub Elroni Kagusuuna sõiduplaan. Tulevase sõidugraafiku leiab siit.  

12. detsembrist muutub Elroni Kagusuuna sõiduplaan

Jõulukuu keskpaiku, täpsemalt 12. detsembril  muutub Elroni Kagusuuna sõiduplaan. Tulevase sõidugraafiku leiab siit.  

Setomaa Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Setomaa vallas Küllätüvä külas elamu ja lauda Väike-Roosoo maaüksusel katastritunnusega 73201:001:0873 Viimane...

Peremehetu talu arvele võtmine Küllätüvä külas

Setomaa Vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Setomaa vallas Küllätüvä külas elamu ja lauda Väike-Roosoo maaüksusel katastritunnusega 73201:001:0873 Viimane...

Käimas on lisaõppekogunemine OKAS 2021, millega seoses võib teedel liikuda tavalisest rohkem kaitseväe sõidukeid. Kaitsevägi tänab elanikke mõistva suhtumise eest ja palub olla liikluses...

Kaitseväel toimumas lisaõppekogunemine

Käimas on lisaõppekogunemine OKAS 2021, millega seoses võib teedel liikuda tavalisest rohkem kaitseväe sõidukeid. Kaitsevägi tänab elanikke mõistva suhtumise eest ja palub olla liikluses...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 24.11.2021 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Volikogu istung 24.11.2021

Setomaa Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 24.11.2021 kell 15:00 Värska kultuurimajas alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks...

Lase oma vana autoromu tasuta ära viia

Alates 22. novembrist kuni 5. detsembrini toimub taas romusõidukite kokku kogumise kampaania. Kahe nädala jooksul saab oma vanale kasutuna seisvale autole tellida tasuta äraveo. Selleks...

Esmaspäeval Värska kultuurimajas peetud Setomaa vallavolikogu istungil valiti volikogule uus esimees, kelleks sai Lüübnitsa külaseltsi eestvedaja Urmas Sarja ja aseesimeheks teenekas Seto...

Setomaa valla uus vallavolikogu kogunes esimesele istungile

Esmaspäeval Värska kultuurimajas peetud Setomaa vallavolikogu istungil valiti volikogule uus esimees, kelleks sai Lüübnitsa külaseltsi eestvedaja Urmas Sarja ja aseesimeheks teenekas Seto...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 15.11.2021 kell 15.00 Värska kultuurimajas.   Istungi päevakord: 1. Volikogu esimehe valimine 2. Volikogu...

Setomaa vallavolikogu istung 15.11.2021

Setomaa Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 15.11.2021 kell 15.00 Värska kultuurimajas.   Istungi päevakord: 1. Volikogu esimehe valimine 2. Volikogu...

Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku  elektroonilise  enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on...

Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müük

Maa-amet  on  välja  kuulutanud  avaliku  elektroonilise  enampakkumise  piirkonnas  asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on...

Setomaa Vallavalitsus algatas 03.11.2021 korraldusega nr 504 Värska alevikus Coop kaupluse detailplaneeringu Järvesuu tn 2 (katastritunnus 93401:003:0037), Järvesuu tn 2a (katastritunnus...

Algatati detailplaneering Järvesuu tänaval Värska alevikus

Setomaa Vallavalitsus algatas 03.11.2021 korraldusega nr 504 Värska alevikus Coop kaupluse detailplaneeringu Järvesuu tn 2 (katastritunnus 93401:003:0037), Järvesuu tn 2a (katastritunnus...

Vallavolikogu liikmed Lähtudes 17. oktoobril 2021. aastal toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokollist Setomaa valla valimisringkonnas nr 1 ja kohaliku...

Setomaa valla valimiskomisjon registreeris vallavolikogu liikmed, registreeris asendusliikmed ning lisamandaadid

Vallavolikogu liikmed Lähtudes 17. oktoobril 2021. aastal toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokollist Setomaa valla valimisringkonnas nr 1 ja kohaliku...

VAKTSINEERIMISBUSS   11.11.2021 (Viljandi haigla vaktsineerimisbuss) Kell 10.00-11.00 Kuldre, COOP parkla juures, (Janssen, Pfizer, Moderna) Kell 12.00-13 .00 Lasva...

COVID-19 vaktsineerimine Võru maakonnas

VAKTSINEERIMISBUSS   11.11.2021 (Viljandi haigla vaktsineerimisbuss) Kell 10.00-11.00 Kuldre, COOP parkla juures, (Janssen, Pfizer, Moderna) Kell 12.00-13 .00 Lasva...

Eesti Rahvakultuuri Keskuse annab teada, et avatud on taotlusvoor Setomaa pärimuskultuuri toetamiseks 2022. aastal.   Taotlusi saab esitada Kultuuriministeeriumi valitsemisala...

Avati taotlusvoor Setomaa pärimuskultuuri toetuseks

Eesti Rahvakultuuri Keskuse annab teada, et avatud on taotlusvoor Setomaa pärimuskultuuri toetamiseks 2022. aastal.   Taotlusi saab esitada Kultuuriministeeriumi valitsemisala...

Neljapäeval, 21.oktoobril toimus Meremäe Koolis 7.-9. klasside kokkamisvõistlus. Osalesid Mikitamäe Kooli, Meremäe Kooli, Orava Kooli, Värska Gümnaasiumi ja Rõuge Põhikooli 4-liikmelised...

Meremäe Koolis toimus „Mahe ja muhe“ tegevuste raames õpilaste kokkamisvõistlus mahetoorainest

Neljapäeval, 21.oktoobril toimus Meremäe Koolis 7.-9. klasside kokkamisvõistlus. Osalesid Mikitamäe Kooli, Meremäe Kooli, Orava Kooli, Värska Gümnaasiumi ja Rõuge Põhikooli 4-liikmelised...

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 25 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 4 õppeasutusele teise astme ehk hõbetaseme. Võru maakonnast pälvisid...

Mikitamäe Koolile ja Värska Gümnaasiumile anti üle ettevõtliku kooli märgis

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 25 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 4 õppeasutusele teise astme ehk hõbetaseme. Võru maakonnast pälvisid...

Setomaa  Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale.   Preemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri...

Setomaa Vallavalitsus ootab kandidaate Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Setomaa  Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale.   Preemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri...

Möödunud aastal sai Setomaa laadakalender lisa Mardilaada näol, mida ka seekord 12. novembril Setomaa Muuseumite Värska talumuuseumi õuel peetakse.   Aastataguse...

Mardilaat Värskas muutumas traditsiooniks, tänavu toimub laat 12. novembril

Möödunud aastal sai Setomaa laadakalender lisa Mardilaada näol, mida ka seekord 12. novembril Setomaa Muuseumite Värska talumuuseumi õuel peetakse.   Aastataguse...

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 25 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 4 õppeasutusele teise astme ehk hõbetaseme. Võru maakonnast pälvivad...

Mikitamäe Kool ja Värska Gümnaasium pälvisid „Ettevõtlik kool“ või “Ettevõtlik lasteaed” kvaliteedimärgise kasutamise õiguse

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 25 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 4 õppeasutusele teise astme ehk hõbetaseme. Võru maakonnast pälvivad...

Setomaa valla valimiskomisjon teostab teistkordset häälte lugemist täna kell 10.00 Värska Kultuurikeskuses.

Antud hääled loetakse teistkordselt üle

Setomaa valla valimiskomisjon teostab teistkordset häälte lugemist täna kell 10.00 Värska Kultuurikeskuses.

Setomaa aasta ettevõtja tiitli pälvis Jalmar Vabarna ettevõte Folk Massidesse   12. oktoobri õhtupoolikul jagati Meremäel Setomaa Turismitalus välja Setomaa valla aasta...

Setomaa aasta ettevõtja tiitli pälvis Jalmar Vabarna ettevõte Folk Massidesse

Setomaa aasta ettevõtja tiitli pälvis Jalmar Vabarna ettevõte Folk Massidesse   12. oktoobri õhtupoolikul jagati Meremäel Setomaa Turismitalus välja Setomaa valla aasta...

Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus ja SA Võrumaa Arenduskeskus annavad teada, et Setomaa programmi 2022. a eeltaotlusvoor on avatud 13.10-22.11.2021.   Programmi...

Setomaa programmi eeltaotlusvoor 2022. a tegevuskava koostamiseks avatud 13.10-22.11.2021

Rahandusministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus ja SA Võrumaa Arenduskeskus annavad teada, et Setomaa programmi 2022. a eeltaotlusvoor on avatud 13.10-22.11.2021.   Programmi...

Setomaa valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku aega on pikendatud.  Setomaa Vallavolikogu 23.09.2021 otsusega nr 19 võeti vastu Setomaa valla üldplaneering ja suunati see avalikule...

Valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku aega pikendati

Setomaa valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku aega on pikendatud.  Setomaa Vallavolikogu 23.09.2021 otsusega nr 19 võeti vastu Setomaa valla üldplaneering ja suunati see avalikule...

Täna Värskas toimunud XIII Seto kongressil võeti vastu otsused seto rahavana püsimajäämise ja seto elu edendamise kohta nii Setomaal kui ka väljaspool asuvas diasporaas. Valiti uued...

Seto Kongress keskendus seto rahva püsimajäämisele

Täna Värskas toimunud XIII Seto kongressil võeti vastu otsused seto rahavana püsimajäämise ja seto elu edendamise kohta nii Setomaal kui ka väljaspool asuvas diasporaas. Valiti uued...

Alates 11.oktoobrist muutub Koidula-Tartu reisi nr 387 väljumine ühe tunni võrra hilisemaks – reis hakkab väljuma kell 15:02. Sõiduplaan on leitav meie kodulehelt: ...

Elroni sõiduplaan taas muutunud

Alates 11.oktoobrist muutub Koidula-Tartu reisi nr 387 väljumine ühe tunni võrra hilisemaks – reis hakkab väljuma kell 15:02. Sõiduplaan on leitav meie kodulehelt: ...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14.10.2021 kell 15:00 Värskas Reegi majas alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Volikogu istung 14.10.2021

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 14.10.2021 kell 15:00 Värskas Reegi majas alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Tänavuse Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetused kuulutab arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots välja ettevõtjate tunnustusüritusel  25. novembril 2021.a.   Võru maakonna...

Võrumaa Arenduskeskus kutsub esitama kandidaate Võru maakonna aasta ettevõtjate aunimetuse andmiseks

Tänavuse Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetused kuulutab arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots välja ettevõtjate tunnustusüritusel  25. novembril 2021.a.   Võru maakonna...

Läheneva isadepäeva eel kutsub Võrumaa Arenduskeskus esitama kandidaate Võru maakonna aasta isa aunimetusele.   Aasta isa kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja...

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootab kandidaate Võru maakonna aasta isa tunnustamiseks

Läheneva isadepäeva eel kutsub Võrumaa Arenduskeskus esitama kandidaate Võru maakonna aasta isa aunimetusele.   Aasta isa kandidaate võivad esitada kõik, nii pereliikmed ja...

Käimasolev nädal  on Seto nädal – Seto Nätal. XI Seto Kultuuri nädal sai alguse pühapäeval toimunud  veebiviktoriiniga ja lõppeb 9. oktoobril XII Seto Kongressiga.   ...

Alanud Seto nädala kulminatsiooniks saab Seto Kongress Värskas

Käimasolev nädal  on Seto nädal – Seto Nätal. XI Seto Kultuuri nädal sai alguse pühapäeval toimunud  veebiviktoriiniga ja lõppeb 9. oktoobril XII Seto Kongressiga.   ...

Värskas alevikus  toimub riigitee 18178 Värska-Ulitina km 0,0-0,4 ja 18197 Värska-Podmotsa km 0,0-0,13 piirneva jalgtee remont. Töö tellijaks on Transpordiamet. Töid teostab...

Värskas parandatakse aasta lõpuni jalgteed, olge tähelepanelikud!

Värskas alevikus  toimub riigitee 18178 Värska-Ulitina km 0,0-0,4 ja 18197 Värska-Podmotsa km 0,0-0,13 piirneva jalgtee remont. Töö tellijaks on Transpordiamet. Töid teostab...

Setomaa Vallavolikogus võeti vastu Setomaa valla üldplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule. Üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda 15.10-15.11.2021 Setomaa vallavalitsuses...

Setomaa valla üldplaneering suunati avalikule väljapanekule

Setomaa Vallavolikogus võeti vastu Setomaa valla üldplaneering ja suunati see avalikule väljapanekule. Üldplaneeringu materjalidega saab tutvuda 15.10-15.11.2021 Setomaa vallavalitsuses...

Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 6 „Setomaa vallavara valitsemise kord" § 34 alusel, annab Setomaa Vallavalitsus korralduse võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras...

Veel loetud päevad osalemaks kirjalikul enampakkumisel

Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 6 „Setomaa vallavara valitsemise kord" § 34 alusel, annab Setomaa Vallavalitsus korralduse võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras...

Järgmine nädal on ettevõtlusnädal, mis  on suurim üle-eestiline ettevõtlusüritus, mis toimub igal aastal oktoobrikuu alguses ning sellest saavad osa ka Võru maakonna inimesed ...

Ettevõtlusnädal „Kohane ja võida“ koondab ettevõtlikke inimesi üle Eesti

Järgmine nädal on ettevõtlusnädal, mis  on suurim üle-eestiline ettevõtlusüritus, mis toimub igal aastal oktoobrikuu alguses ning sellest saavad osa ka Võru maakonna inimesed ...

Räpina Haigla korraldab vaktsineerimist Jannsen vaktsiiniga nii Värskas kui Mikitamäel 14. oktoobril 2021.a Vaata kuulutust:

Räpina Haigla korraldab vaktsineerimist Jannsen vaktsiiniga

Räpina Haigla korraldab vaktsineerimist Jannsen vaktsiiniga nii Värskas kui Mikitamäel 14. oktoobril 2021.a Vaata kuulutust:

Laupäeval, 25. septembril, juba kolmandat korda toimunud Maal elamise päeval avasid oma uksed 22 maavalda Saaremaast Setomaani. Põhja-Pärnumaa vallas tehti aga keset Maal elamise päeva...

Maal elamise päev pakkus avastamisrõõmu üle 15 000 külastajale

Laupäeval, 25. septembril, juba kolmandat korda toimunud Maal elamise päeval avasid oma uksed 22 maavalda Saaremaast Setomaani. Põhja-Pärnumaa vallas tehti aga keset Maal elamise päeva...

Avanemas uued võimalused kodukohalähedaseks vaktsineerimiseks Setomaa vallas.  Kui keegi veel kahtleb vaktsineerimise vajalikkuses, siis on võimalus juba täna õhtlu kell 17.00 jälgida...

Avanemas uued võimalused kodukohalähedaseks vaktsineerimiseks

Avanemas uued võimalused kodukohalähedaseks vaktsineerimiseks Setomaa vallas.  Kui keegi veel kahtleb vaktsineerimise vajalikkuses, siis on võimalus juba täna õhtlu kell 17.00 jälgida...

Kagu-Eesti ettevõtluspäev Kuidas ettevõtte arengule uus käik sisse saada ? ...

Kagu-Eesti ettevõtluspäev ootab osalejaid Võrru

Kagu-Eesti ettevõtluspäev Kuidas ettevõtte arengule uus käik sisse saada ? ...

Setomaa Vallavolikogu istungil 23.09.2021: tunnistada nõuetele vastavaks Setomaa valla üldplaneering u keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, võeti vastu Setomaa valla...

Volikogu 23.09.2021 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 23.09.2021: tunnistada nõuetele vastavaks Setomaa valla üldplaneering u keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, võeti vastu Setomaa valla...

Setomaa  vald esitab projektitaotluse KIK-i ringmajanduse programmi „Elanikkonnalt eterniidijäätmete kogumise korraldamine jäätmete kogumiskohas". Kogumiskohad saavad olema Määsi, Meremäe,...

Eterniidijäätmete tasuta kogumise korraldamiseks ootame infot 27. septembriks

Setomaa  vald esitab projektitaotluse KIK-i ringmajanduse programmi „Elanikkonnalt eterniidijäätmete kogumise korraldamine jäätmete kogumiskohas". Kogumiskohad saavad olema Määsi, Meremäe,...

Trev 2 Grupp  annab teada, et seoses teetruupide ehitusega on ajavahemikul 21.09.2021- 30.09.2021 riigimaantee 18197 Värska- Podmotsa liiklusele lühiajaliselt suletud. Erakorralistel...

Värska-Podmotsa tee lühiajaliselt suletud

Trev 2 Grupp  annab teada, et seoses teetruupide ehitusega on ajavahemikul 21.09.2021- 30.09.2021 riigimaantee 18197 Värska- Podmotsa liiklusele lühiajaliselt suletud. Erakorralistel...

Sel laupäeval (25.09) on Värskas ühendatud kaks põnevat sündmust. Üheltpoolt on tegemist üle-Eestilise maal elamise päevaga ning teisalt toimub teist korda kortermajade päev. Samuti on...

Maal elamise päev toimub koos kortermajade päevaga Värskas

Sel laupäeval (25.09) on Värskas ühendatud kaks põnevat sündmust. Üheltpoolt on tegemist üle-Eestilise maal elamise päevaga ning teisalt toimub teist korda kortermajade päev. Samuti on...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23.09.2021 kell 15:00 internetis Zoomis  alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Volikogu istung 23.09.2021

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 23.09.2021 kell 15:00 internetis Zoomis  alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Konkursi mõte on tähele panna ja tunnustada Setomaa ettevõtjat, kellel on huvitavad ja värsked äriideed, kes on julenud neid ellu viia ja on sihikindel oma tegevuses. Kes on julenud võtta...

Setomaa vallavalitsus ootab kandidaate Setomaa aasta ettevõtja nimetamiseks

Konkursi mõte on tähele panna ja tunnustada Setomaa ettevõtjat, kellel on huvitavad ja värsked äriideed, kes on julenud neid ellu viia ja on sihikindel oma tegevuses. Kes on julenud võtta...

Teisipäeval toimusid mõttetalgud selekteerimaks välja ideid, mida esitada Setomaa vallast Tartu 2024 programmi. Üritust vedas eest kogemustega rühmatöö juht, ettevõtja Margus Timmo. ...

Mõttetalgutel selekteeriti välja kaks ideed, mida esitada Tartu 2024 kultuuriprogrammi

Teisipäeval toimusid mõttetalgud selekteerimaks välja ideid, mida esitada Setomaa vallast Tartu 2024 programmi. Üritust vedas eest kogemustega rühmatöö juht, ettevõtja Margus Timmo. ...

  Psühholoogiadoktor Kadri Haljas, kes  omab mitmekülgset kogemust laste tervisekäitumise edendamisel, peab Värska Gümnaasiumis avatud loengu. Avatud loengu raames räägib ta...

Värska Gümnaasiumis toimub loeng laste tervisekäitumise teemadel

  Psühholoogiadoktor Kadri Haljas, kes  omab mitmekülgset kogemust laste tervisekäitumise edendamisel, peab Värska Gümnaasiumis avatud loengu. Avatud loengu raames räägib ta...

2022. aasta mittetulunduslike tegevuste ning kultuuriürituste- ja sporditegevuste toetuste  taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2021. aastal. Setomaa valla mittetulundusliku...

2022. aastaks mittetulundusliku tegevuse ning kultuuriürituste ja sporditegevuste toetuste taotlemine

2022. aasta mittetulunduslike tegevuste ning kultuuriürituste- ja sporditegevuste toetuste  taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2021. aastal. Setomaa valla mittetulundusliku...

  Setomaa valla valimiskomisjon registreeris 17. oktoobril 2021 toimuvateks Setomaa valla volikogu valimiste kandidaadiks valimisringkonnas nr 1 järgnevad kandidaadid ja andis...

Setomaa valla volikogu valimiste kandidaatide registreerimisnumbrid

  Setomaa valla valimiskomisjon registreeris 17. oktoobril 2021 toimuvateks Setomaa valla volikogu valimiste kandidaadiks valimisringkonnas nr 1 järgnevad kandidaadid ja andis...

Värska tervisespordikeskuse juures asuv kangide park sai tubli täienduse. Endisele, mõnele lõuatõmbamise kangile, kerkis lisaks terve väljak, kus saavad ennast arendada parkuurijad,...

Neile, kes armastavad kangidel möllata, kerkis Värskas lausa väljak

Värska tervisespordikeskuse juures asuv kangide park sai tubli täienduse. Endisele, mõnele lõuatõmbamise kangile, kerkis lisaks terve väljak, kus saavad ennast arendada parkuurijad,...

Oktoobrikuu teisel laupäeval toimub Värskas kultuurikeskuses XIII Seto Kongress, saadikuid saab esitada 1. oktoobrini XII Seto Kongress toimub 9. oktoobril 2021. aastal. XIII...

Oktoobrikuu teisel laupäeval toimub Värskas kultuurikeskuses XIII Seto Kongress, saadikuid saab esitada 1. oktoobrini

Oktoobrikuu teisel laupäeval toimub Värskas kultuurikeskuses XIII Seto Kongress, saadikuid saab esitada 1. oktoobrini XII Seto Kongress toimub 9. oktoobril 2021. aastal. XIII...

13.-19. septembrini on võimalik kõikides Eesti maakondades ka õhtusel ajal ning nädalavahetusel COVID-19 vaktsineerimise teemal küsida ja ette registreerimata vaktsineerida, kaasa on vaja...

Sel nädalal toimub suur COVID-19 vaktsineerimine enne sügist, kõikides maakondades saab eelregistreerimata vaktsineerida ka õhtuti ja nädalavahetusel

13.-19. septembrini on võimalik kõikides Eesti maakondades ka õhtusel ajal ning nädalavahetusel COVID-19 vaktsineerimise teemal küsida ja ette registreerimata vaktsineerida, kaasa on vaja...

10. septembril toimub KOV valimiste liisuheitmine ja antakse kandidaatidele registreerimisnumbrid   Kandidaatide registreerimine lõppes 7. septembril kell 18 ning hiljemalt 9....

Homme toimub KOV valimiste liisuheitmine, millega antakse kandidaatidele registreerimisnumber

10. septembril toimub KOV valimiste liisuheitmine ja antakse kandidaatidele registreerimisnumbrid   Kandidaatide registreerimine lõppes 7. septembril kell 18 ning hiljemalt 9....

8. septembri õhtupoolikul tunnustati Eesti kaunis kodu 2021 Võru maakonna nominente ja laureaate. Tunnustamissündmus toimus aastal 2021 Eesti kaunis kodu maakondliku konkursi ühe laureaadi...

Võru maakonna „Eesti kaunis kodu 2021“ konkursi võitjaks tuli Sirje ja Üllar Irbo kodu Toomasmäe külas

8. septembri õhtupoolikul tunnustati Eesti kaunis kodu 2021 Võru maakonna nominente ja laureaate. Tunnustamissündmus toimus aastal 2021 Eesti kaunis kodu maakondliku konkursi ühe laureaadi...

Setomaa Vallavolikogu on algatanud 26.08.2021 otsusega nr 18 Lüübnitsa külas Vana tn 38 detailplaneeringu koostamise ja sama otsusega jätnud algatamata  keskkonnamõju strateegilise...

Detailplaneeringu koostamise algatamine Lüübnitsa külas

Setomaa Vallavolikogu on algatanud 26.08.2021 otsusega nr 18 Lüübnitsa külas Vana tn 38 detailplaneeringu koostamise ja sama otsusega jätnud algatamata  keskkonnamõju strateegilise...

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 koos Lõuna-Eesti omavalitsustega ootab kõikidelt kultuurikorraldajatelt, sädeinimestelt ja ettevõtjatelt ideid Tartu 2024 Lõuna-Eesti taotlusvooru....

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ootab kuni 1. oktoobrini ideid Lõuna-Eesti taotlusvooru

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 koos Lõuna-Eesti omavalitsustega ootab kõikidelt kultuurikorraldajatelt, sädeinimestelt ja ettevõtjatelt ideid Tartu 2024 Lõuna-Eesti taotlusvooru....

Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 6 „Setomaa vallavara valitsemise kord" § 34 alusel, annab Setomaa Vallavalitsus korralduse võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras...

Kirjaliku enampakkumise korraldamine

Setomaa Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 6 „Setomaa vallavara valitsemise kord" § 34 alusel, annab Setomaa Vallavalitsus korralduse võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise korras...

Hea 2-8-aastase lapse vanem!   Kutsume Sind osalema vanemlusprogrammis „Imelised aastad"! Selles programmis osaledes saad uusi teadmisi ja oskusi: kuidas kehtestada...

Kutsutakse osalema vanemlusprogrammis

Hea 2-8-aastase lapse vanem!   Kutsume Sind osalema vanemlusprogrammis „Imelised aastad"! Selles programmis osaledes saad uusi teadmisi ja oskusi: kuidas kehtestada...

Setomaa Vallavolikogu istungil 26.08.2021:   kinnitati Setomaa valla arengukava 2021-2030    muudeti Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 määrust nr 26 „Setomaa valla...

Volikogu 26.08.2021 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 26.08.2021:   kinnitati Setomaa valla arengukava 2021-2030    muudeti Setomaa Vallavolikogu 29.11.2018 määrust nr 26 „Setomaa valla...

Setomaa Vallavalitsuse 17.08.2021 korraldusega nr 381 kehtestati Setomaa vallas, Lüübnitsa külas Vana tn  4 detailplaneering. Planeeringuga täpsustatakse ehitustingimusi elamu ja abihoone...

Detailplaneeringu kehtestamisest Lüübnitsa külas

Setomaa Vallavalitsuse 17.08.2021 korraldusega nr 381 kehtestati Setomaa vallas, Lüübnitsa külas Vana tn  4 detailplaneering. Planeeringuga täpsustatakse ehitustingimusi elamu ja abihoone...

Juba homme toimuval traditsioonilisel Lüübnitsa  laadal on aukohal sibula- ja küüslaugu vanikud, mis valmivad kohalikest saadustest. Samuti on külalistele meelepärane värske ja kuivatatud...

Lüübnitsa sibula- ja kalalaadale pääsuks tasub varuda aega

Juba homme toimuval traditsioonilisel Lüübnitsa  laadal on aukohal sibula- ja küüslaugu vanikud, mis valmivad kohalikest saadustest. Samuti on külalistele meelepärane värske ja kuivatatud...

28.08 ja 29.08 toimub üle terve Eesti koolieelne vatsineerimine suuremates kaubanduskeskustes . Võru maakonnas on nendeks asukohtadeks: 28.08 kell 10-19.00 Võru Maksimarketi parklas ...

Koolieelne vaktsineerimine maakonnakeskuses

28.08 ja 29.08 toimub üle terve Eesti koolieelne vatsineerimine suuremates kaubanduskeskustes . Võru maakonnas on nendeks asukohtadeks: 28.08 kell 10-19.00 Võru Maksimarketi parklas ...

Kõik keregejõustikuhuvilised on oodatud traditsioonilisele kergejõustikuõhtule ja samas toimuvale Värska Originaali 470 meetri jooksule Värska staadionil augustikuu viimasel kolmapäeval. ...

Tulekul kergejõustikuõhtu Värska staadionil

Kõik keregejõustikuhuvilised on oodatud traditsioonilisele kergejõustikuõhtule ja samas toimuvale Värska Originaali 470 meetri jooksule Värska staadionil augustikuu viimasel kolmapäeval. ...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.08.2021 kell 15:00 Luhamaal Kivitii kohvikus aadressil Määsi küla, Tegula, alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA...

Volikogu istung 26.08.2021

Setomaa Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 26.08.2021 kell 15:00 Luhamaal Kivitii kohvikus aadressil Määsi küla, Tegula, alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA...

Peipsi kandi rahvas kutsub kõiki Eestimaa gurmaane nautima parimat toitu juba neljandat korda  toimuvale festivalile Peipsi Toidu Tänav 175 km. 21.-22. augustil avavad 43 ...

Kõik head toitu armastavad inimesed kogunevad sel nädalavahetusel Peipsi kallastele!

Peipsi kandi rahvas kutsub kõiki Eestimaa gurmaane nautima parimat toitu juba neljandat korda  toimuvale festivalile Peipsi Toidu Tänav 175 km. 21.-22. augustil avavad 43 ...

Etteregistreerimata on Võru maakonnas võimalik vaktsineerida: 15.08 kell 9-11.00 Kuldre Coop kaupluse juures (Vaktsiiniks: Pfizer, Janssen) 15.08 kell 12-19.00 Võru linna...

Etteregistreerimata vaktsineerimisevõimalus Setomaa vallas ja lähikonnas

Etteregistreerimata on Võru maakonnas võimalik vaktsineerida: 15.08 kell 9-11.00 Kuldre Coop kaupluse juures (Vaktsiiniks: Pfizer, Janssen) 15.08 kell 12-19.00 Võru linna...

Iga aastast Issanda Muutmise Püha ehk Paasapäeva tähistatakse 19. augustil Obinitsas kõikidest nõuetest kinni pidades. Püha pidama tulles peab kaasa võtma koroonaviiruse vastu vaktsineerimist...

Paasapäev Obinitsas toimub tänavu kontrollitult

Iga aastast Issanda Muutmise Püha ehk Paasapäeva tähistatakse 19. augustil Obinitsas kõikidest nõuetest kinni pidades. Püha pidama tulles peab kaasa võtma koroonaviiruse vastu vaktsineerimist...

Tänavune sibula- ja kalalaat toimub välja kuulutatud ajal laupäeval 28.augustil, vastavalt kehtivatele nõuetele ja kontrollitult. Möödunud laupäeval toimunud Seto Kuningriigipäeva...

Sibula- ja kalalaata Lüübnitsas ära ei jäeta

Tänavune sibula- ja kalalaat toimub välja kuulutatud ajal laupäeval 28.augustil, vastavalt kehtivatele nõuetele ja kontrollitult. Möödunud laupäeval toimunud Seto Kuningriigipäeva...

Tänavu pääseb Kuningriigi päevale Seto Line M/L Maar'a pardal, mis mahutab sise- ja välistekile kokku kuni 100 inimest. See on hea võimalus jätta sõiduk Värskasse või sanatooriumi juurde ja...

Kuningriigipäevale sõidutab tänavu Värskast laev

Tänavu pääseb Kuningriigi päevale Seto Line M/L Maar'a pardal, mis mahutab sise- ja välistekile kokku kuni 100 inimest. See on hea võimalus jätta sõiduk Värskasse või sanatooriumi juurde ja...

On tavaks saanud, et Seto Kuningriik liigub külast külla. Tänavune Seto Kuningriigi päev on jõudnud Lobotka külla, mis on muistne küla Värska lahe kaldal. Nii lähedal suurele veekogule...

Kuningriigipäeva tihedas programmis leidub tegevusi nii vanadele, noortele kui lastele

On tavaks saanud, et Seto Kuningriik liigub külast külla. Tänavune Seto Kuningriigi päev on jõudnud Lobotka külla, mis on muistne küla Värska lahe kaldal. Nii lähedal suurele veekogule...

Tänavune Seto Kuningriik Lobotka külla pääseb tänavu vastavalt riigis kehtivale korrale ning pääslas nõutakse dokumente, mis tõestavad kaaskülastajatel ohutust. Kirjeldame allolevalt, kuidas ja...

Seto Kuningriik Lobotka külas sissepääsu info

Tänavune Seto Kuningriik Lobotka külla pääseb tänavu vastavalt riigis kehtivale korrale ning pääslas nõutakse dokumente, mis tõestavad kaaskülastajatel ohutust. Kirjeldame allolevalt, kuidas ja...

Viljandi haigla vaktsineerimisbuss ootab Covid-19 vastu eelregistreerimiseta vaktsineerima laupäeval, 7. augustil kell 12-20 Lobotkas Seto Kuningriigipäeva sissepääsu juures.   ...

Kuningriigipäeval saab vaktsineerida Covid-19 vastu

Viljandi haigla vaktsineerimisbuss ootab Covid-19 vastu eelregistreerimiseta vaktsineerima laupäeval, 7. augustil kell 12-20 Lobotkas Seto Kuningriigipäeva sissepääsu juures.   ...

    Vaatamata piirangutele, toimub XXVIII Seto Kuningriik planeeritult 7. augustil 2021 Lobotka külas. Et aga kõigil soovijatel oleks võimalus seto kuningriiki külastada ja...

XXVIII Seto Kuningriiki pääseb ainult kontrollitult

    Vaatamata piirangutele, toimub XXVIII Seto Kuningriik planeeritult 7. augustil 2021 Lobotka külas. Et aga kõigil soovijatel oleks võimalus seto kuningriiki külastada ja...

  Alates 30. juulist muutub telefoninumber, millele lühisõnumi saates saab piiriveekogule mineku ja tagasituleku registreerida. Uus number on (+372) 5700 0001.   PPA...

Piiriveekogule registreerimise number muutub

  Alates 30. juulist muutub telefoninumber, millele lühisõnumi saates saab piiriveekogule mineku ja tagasituleku registreerida. Uus number on (+372) 5700 0001.   PPA...

Seoses Balti jaama rekonstrueerimistöödega Tallinnas  muutub Ida-ja Kagusuuna sõiduplaan alates 2. augustist. 2021. aastal. Muudatustega sõiduplaan on leitavad  Elroni kodulehelt: ...

Elroni sõiduplaan muutub 2. augustist

Seoses Balti jaama rekonstrueerimistöödega Tallinnas  muutub Ida-ja Kagusuuna sõiduplaan alates 2. augustist. 2021. aastal. Muudatustega sõiduplaan on leitavad  Elroni kodulehelt: ...

Setomaa valla esimene maailmameister Daisy Kudre koos Värska Originaaliga kutsusid häid inimesi ja toetajaid Reegi maja juurde kuulama ettekannet emotsiooniderohkest teekonnast...

Maailmameister Daisy Kudre tänas toetajaid ja sõpru

Setomaa valla esimene maailmameister Daisy Kudre koos Värska Originaaliga kutsusid häid inimesi ja toetajaid Reegi maja juurde kuulama ettekannet emotsiooniderohkest teekonnast...

Möödunud reedel jõuti Luhamaa külamaja ehitusega nii kaugele, et aeg oli pidada sarikapidu. Külamaja koondab ühe katuse alla raamatukogu, külarahva ühised ettevõtmised ning Setomaa valla...

Luhamaa külamaja ehitus jõudis sarikapeoni

Möödunud reedel jõuti Luhamaa külamaja ehitusega nii kaugele, et aeg oli pidada sarikapidu. Külamaja koondab ühe katuse alla raamatukogu, külarahva ühised ettevõtmised ning Setomaa valla...

Setomaa Kultuurikeskus kuulutab välja konkursi kunstilise juhi ametikoha täitmiseks.   Tööülesanded: kunstilise juhi ülesandeks on planeerida ja korraldada Setomaa...

Setomaa Kultuurikeskus otsib kunstilist juhti

Setomaa Kultuurikeskus kuulutab välja konkursi kunstilise juhi ametikoha täitmiseks.   Tööülesanded: kunstilise juhi ülesandeks on planeerida ja korraldada Setomaa...

Anname teada, et 12.07.2021 kell 11:00 - 15:00 toimub plaaniline elektrikatkestus Saatse külas .    Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu.  ...

Teade plaanilisest elektrikatkestusest

Anname teada, et 12.07.2021 kell 11:00 - 15:00 toimub plaaniline elektrikatkestus Saatse külas .    Elektrikatkestuse tegemine on vajalik alajaama hoolduse tõttu.  ...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.08.2021. Täpsemat informatsiooni saab...

Maa-amet kuulutas välja avaliku elektroonilise enampakkumise

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.08.2021. Täpsemat informatsiooni saab...

Tänavu toimuv folk ja tantsupidu on mitmeti eriline, sest toimub vaatamata takistustele ning sellist suvekuuma ei osanud ka keegi prognoosida. Laval on eesti kohalik folgiparemik,...

Seto Folk ja II Seto tantsupido said hoo sisse

Tänavu toimuv folk ja tantsupidu on mitmeti eriline, sest toimub vaatamata takistustele ning sellist suvekuuma ei osanud ka keegi prognoosida. Laval on eesti kohalik folgiparemik,...

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootavad kauneid kodusid ja eriobjekte Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) poolt välja kuulutatud Eesti kaunis kodu 2021 konkursile....

Konkurss Võru maakonna kaunis kodu 2021 - oodatakse kauneid objekte konkursile

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootavad kauneid kodusid ja eriobjekte Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ) poolt välja kuulutatud Eesti kaunis kodu 2021 konkursile....

Setomaa Vallavolikogu istungil 22.06.2021: muudeti Setomaa Vallavolikogu 28.01.2021 otsust nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" - seoses uue rühma avamisega Värska...

Volikogu 22.06.2021 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 22.06.2021: muudeti Setomaa Vallavolikogu 28.01.2021 otsust nr 3 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" - seoses uue rühma avamisega Värska...

Möödunud aasta septembris sõlmiti Setomaa valla ja Palmeks OÜ vahel töövõtuleping, mis näeb ette mustkatete teede ehitustööde teostamist. Töödega alustati eelmise aasta lõpus ning jätkati...

Setomaal saavad üha rohkem teid mustkatte

Möödunud aasta septembris sõlmiti Setomaa valla ja Palmeks OÜ vahel töövõtuleping, mis näeb ette mustkatete teede ehitustööde teostamist. Töödega alustati eelmise aasta lõpus ning jätkati...

Ohtlike jäätmete kogumisring Luhamaa, Meremäe ja Obinitsa piirkonnas toimub pühapäeval, 18. juulil 2021   • Luhamaa külaplatsi kõrval (Kõivuniidu, Määsi küla) kell 9:00 kuni 9:30 ...

Ohtlike jäätmete kogumisring Luhamaa, Meremäe ja Obinitsa piirkonnas

Ohtlike jäätmete kogumisring Luhamaa, Meremäe ja Obinitsa piirkonnas toimub pühapäeval, 18. juulil 2021   • Luhamaa külaplatsi kõrval (Kõivuniidu, Määsi küla) kell 9:00 kuni 9:30 ...

Värska raamatukogu ruumid suletakse ja teenust osutatakse alates 12. juulist vallamajas Värska raamatukogu ruumid aadressil Lasteaia 2, Värska alevik on alates 21. juunist 2021 külastajatele...

Värska raamatukogu ruumid suletakse ja teenust osutatakse taas alates 12. juulist vallamajas

Värska raamatukogu ruumid suletakse ja teenust osutatakse alates 12. juulist vallamajas Värska raamatukogu ruumid aadressil Lasteaia 2, Värska alevik on alates 21. juunist 2021 külastajatele...

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) annab teada, et ameti  järelevalve alla kuuluvad, tulenevalt toiduseadusest, avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad. ...

Põllumajandus- ja Toiduameti nõuded avaliku ürituse korraldajatele täienevad

Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) annab teada, et ameti  järelevalve alla kuuluvad, tulenevalt toiduseadusest, avalike ürituste, tänavate ning maanteede ääres olevad toiduga kauplejad. ...

20.06 kuni 23.06 püsib Eesti kohal troopiline õhumass. Õhutemperatuuri maksimumid tõusevad valdavalt 30..35°C-ni. Metsade tuleohtlikkus suureneb väga ohtliku tasemeni! ...

Hoiatus! Riigi ilmateenistus: kuumalaine põhjustab inimeste tervisele ohtu, metsad on tuleohtlikud

20.06 kuni 23.06 püsib Eesti kohal troopiline õhumass. Õhutemperatuuri maksimumid tõusevad valdavalt 30..35°C-ni. Metsade tuleohtlikkus suureneb väga ohtliku tasemeni! ...

KL Võrumaa malev koostöös kohalike omavalitsustega viib läbi ka tänavu 23. juunil võidupüha ja maakaitsepäeva tseremoniaalsed  üritused Võru Maakonnas  - Võrumaal ja Setomaal. Nagu...

Võidupühal asetatakse lillekimpe ja jagatakse võidutuld

KL Võrumaa malev koostöös kohalike omavalitsustega viib läbi ka tänavu 23. juunil võidupüha ja maakaitsepäeva tseremoniaalsed  üritused Võru Maakonnas  - Võrumaal ja Setomaal. Nagu...

Eestis piirangud leevenevad, ilmad kaunid, kuid kahjuks saabub suur meelelahutussuvi alates 28. juunist. Seto Folk aga toimub 25. ja 26. juunil Värskas ja peab arvestama siis kehtiva olukorraga....

Seto Folgile pääseb ainult piiratud arv külalisi

Eestis piirangud leevenevad, ilmad kaunid, kuid kahjuks saabub suur meelelahutussuvi alates 28. juunist. Seto Folk aga toimub 25. ja 26. juunil Värskas ja peab arvestama siis kehtiva olukorraga....

2020.a. toimuma pidanud II Seto tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ` lükati mullu aasta võrra edasi. Ka tänavu oli peo toimumine juuni lõpus Seto Folgil väga kahtlane, kuid mai lõpupäevadel...

Setod peavad II tantsupidu nii Värskas kui pealinnas

2020.a. toimuma pidanud II Seto tandsopido KAGOH KUL`ATASÕ` lükati mullu aasta võrra edasi. Ka tänavu oli peo toimumine juuni lõpus Seto Folgil väga kahtlane, kuid mai lõpupäevadel...

Hea Setomaa valla elanik! Setomaa Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mille tulemusi kasutatakse Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste eesmärkide...

Osale Setomaa valla rahuloluküsitluses!

Hea Setomaa valla elanik! Setomaa Vallavalitsus viib elanike seas läbi rahuloluküsitluse, mille tulemusi kasutatakse Setomaa valla arengukava muutmisel ning strateegiliste eesmärkide...

Setomaa Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 22.06.2021 kell 11:00 Zoomi keskkonnas internetis alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

Volikogu istung toimub 22.06.2021

Setomaa Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 22.06.2021 kell 11:00 Zoomi keskkonnas internetis alljärgneva päevakorra projektiga.    PÄEVAKORRA PROJEKT:   1....

1. juunil jõudis lõpule Eesti teise geograafilise tähise „sõir" registreerimisprotsess. Euroopa Komisjon kinnitas nimetuse "sõir" kaitstud geograafilise tähisena ajaloolisel Võrumaal ja...

Satserinna sõirapäev tutvustab sel laupäeval kohalikke kombeid

1. juunil jõudis lõpule Eesti teise geograafilise tähise „sõir" registreerimisprotsess. Euroopa Komisjon kinnitas nimetuse "sõir" kaitstud geograafilise tähisena ajaloolisel Võrumaal ja...

Reedel 11. juunil toimub Värskas möödunud aastal renoveeritud ja uue hingamise saanud Põhjalaagri territooriumile jäävas Reegi majas lähiajalookonverents, mille peamine teema on kohaliku...

Setomaa/Petserimaa konverents vähendab valgeid laike piirkonna ajaloos

Reedel 11. juunil toimub Värskas möödunud aastal renoveeritud ja uue hingamise saanud Põhjalaagri territooriumile jäävas Reegi majas lähiajalookonverents, mille peamine teema on kohaliku...