20.06.19
Seoses saabuvate pühadega on jäätmejaamad Värskas ja Mikitamäel suletud 22-24.06.2019
Toimetaja: KELLY KITTUS
« Tagasi

Volikogu 25.04.2019 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 25.04.2019 Värskas:

kehtestati „Arengukavade menetlemise kord"

otsustati tagada projektile „Setomaa hooldekodus läbi peremaja ehituse teenuste tõstmine" perioodil 2019-2022 omafinantseering summas kuni 300 000 eurot

otsustati muuta Setomaa Vallavolikogu 27.12.2018 otsust nr 63 „Setomaa Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis" Meremäe Kooli ametikohtade koosseisu osas

kinnitati Setomaa valla teehoiukava aastateks 2019-2022

otsustati loobuda ostueesõiguse kasutamisest kinnistu registriosa nr 33938 jagamisel tekkinud Jõesuu kinnistu, katastritunnusega 46503:004:0291, kultuurimälestisega kääpad, 6,94 ha, asukohaga Rõsna küla, Setomaa vald, suhtes 

moodustati Euroopa Parlamendi valimisteks kolm jaoskonnakomisjoni

otsustati muuta vallavalitsuse koosseisu - vallavalitsuse liikme kohustustest vabastati Ülle Herr ja Kaja Rõžikov, vallavalitsuse liikmeteks kinnitati Ulvi Oper ja Karin Viljus.


19.06.19

Värska raamatukogu on avatud 01.06 – 31.08. 2019  E, T, K, R 12- 17, N 12 – 18,  L, P on suletud.

Toimetaja: KELLY KITTUS
30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS