16.07.19

TEADE 
Kõigi endise Meremäe valla elanike 2019.a.esitatud avaldused tasuta
killustiku
saamiseks on rahuldatud. Iga taotleja saab ca 8,9 tonni killustikku.
Väljavedu saab teostada alates 01.08.2019 kuni 30.09.2019 a.
Kontakt: Trev-2 Grupp (Kaimar Korde, 5046460)

Täiendav info:
majandusspetsialist Lauri Saar
tel. 520 4526 

Toimetaja: MARGARITA KÕDALA
« Tagasi

Volikogu 27.06.2019 istungi kokkuvõte

Setomaa Vallavolikogu istungil 27.06.2019 Luhamaal Määsil:

 

otsustati liita Lüübnitsa Külakeskus Värska Kultuurikeskusega ja nimetada ühendasutus Setomaa Kultuurikeskuseks, Setomaa Vallavalitsuse hallatav asutus Lüübnitsa Külakeskus lõpetab tegevuse 31.07.2019;

kehtestati Setomaa Kultuurikeskuse põhimäärus

otsustati Setomaa Kultuurikeskuse koosseisu lisada 1,5 spetsialisti ametikohta

otsustati osaleda partnerina Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" projektis "Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal" ja tagada projekti omafinantseering aastatel 2020-2021 kuni 5000 eurot.

 

Dokumendiregister: Setomaa Vallavolikogu õigusaktid


28.06.19

Setomaa Vallavalitsuse suvine tööaeg perioodil 01.07.2019-31.08.2019

E,T,K  08.00-17.00

N 08.00-16.30

R 08.00-15.00.

Toimetaja: KELLY KITTUS
27.06.19
Perioodil 01.07.2019 - 07.08.2019 Saatse raamatukogu avatud esmaspäeviti.
Toimetaja: KELLY KITTUS
27.06.19
Meremäe Raamatukogu on teavikute inventuuriks suletud 01. 07-12. 07. 2019. Info: 785 6634; 5391 6949
Toimetaja: KELLY KITTUS
19.06.19

Värska raamatukogu on avatud 01.06 – 31.08. 2019  E, T, K, R 12- 17, N 12 – 18,  L, P on suletud.

Toimetaja: KELLY KITTUS
30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS