« Tagasi

Detailplaneeringute menetlemise lõpetamised

29.novembri 2018 vallavolikogu istungil otsustati lõpetada kolme detailplaneeringu menetlemine:
1.Laossina sadama detailplaneering
2.Selise külaplatsi detailplaneering
3. Mikitamäe keskasula-Põhikooli vahelise jalgtee detailplaneering
Loetletud detailplaneeringute menetlused on seisnud pikalt (13-15 aastat) ja need on kaotanud aktuaalsuse. Detailplaneeringuid ei ole koostatud.

30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS