« Tagasi

Setomaa Vallavalitsus ootab kandidaate Anne Vabarna nimelisele omakultuuripreemiale

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise Anne Vabarna nimelisele
omakultuuripreemiale.

Preemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö
eest 2018. aastal.

Välja antakse kaks 500 euro suurust preemiat:
 preemia inimesele või kollektiivile Setomaa vallast;
 preemia inimesele või kollektiivile väljastpoolt Setomaa valda.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 10. detsember 2018 kell 10.00.
Kirjalikus ettepanekus tuleb välja tuua järgmised andmed:
1) kandidaadi või kollektiivi nimi ja kontaktandmed;
2) preemia väljaandmise aasta jooksul traditsioonilise seto kultuuri edasikandmise tehtud ja
tunnustust vääriva töö kirjeldus;
3) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed.

Ettepanekud esitada aadressil Setomaa Vallavalitsus, Pikk 12, Värska alevik, 64001,
Võru maakond või e-posti teel vald@setomaa.ee

Preemiad antakse kätte omakultuuriõhtul 17. detsembril 2018.
Preemiate andmist toetab Setomaa Kultuuriprogramm.


30.04.18
Toimetaja: KELLY KITTUS