2.10.23
Toimetaja: REIN JÄRVELILL
Avaldame Setomaa Vallavolikogu otsuse eelnõu koos lisaga, millega soovitakse taastada ajalooline Käre küla. Vallakodanikel palume oma arvamus esitada kirjalikult vallavalitsusele hiljemalt...

Setomaa Vallavolikogu otsuse eelnõu 21.03

Avaldame Setomaa Vallavolikogu otsuse eelnõu koos lisaga, millega soovitakse taastada ajalooline Käre küla. Vallakodanikel palume oma arvamus esitada kirjalikult vallavalitsusele hiljemalt...

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab kõiki Setomaa vabaühenduste esindajaid Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018. a kevadise taotlusvooru infopäevale. Setomaa vabaühendustele lähimad infopäevad...

SA Võrumaa Arenduskeskuse Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018. a infopäev

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab kõiki Setomaa vabaühenduste esindajaid Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2018. a kevadise taotlusvooru infopäevale. Setomaa vabaühendustele lähimad infopäevad...

Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi * lasteaiaõpetaja leidmiseks (lapsehoolduspuhkuse asendaja 1,0 kohta) * lasteaia liikumisõpetaja ja muusikaõpetaja leidmiseks (0,25 + 0,25 ...

Värska Lasteaed ootab oma ridadesse lasteaiaõpetajat ning liikumis- ja muusikaõpetajat

Värska Lasteaed kuulutab välja konkursi * lasteaiaõpetaja leidmiseks (lapsehoolduspuhkuse asendaja 1,0 kohta) * lasteaia liikumisõpetaja ja muusikaõpetaja leidmiseks (0,25 + 0,25 ...

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu. Taotlusvoor on avatud 09.-23. aprill.  Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine ...

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu. Taotlusvoor on avatud 09.-23. aprill.  Toetust saab taotleda meetmetest: Meede 1 - Elukeskkonna arendamine ...

Ootame kõiki huvilisi osa võtma ja kaasa rääkima Tartu mnt 2 (Värska alevik) planeeringu eskriisi avalikust arutelust, mis toimub Setomaa vallavalitsuses 26. märtsil 2018 kell 13.00. ...

Setomaa vallavalitsuses toimub Tartu mnt 2 planeeringu eskriisi avalik arutelu 26. märtsil kell 13.00

Ootame kõiki huvilisi osa võtma ja kaasa rääkima Tartu mnt 2 (Värska alevik) planeeringu eskriisi avalikust arutelust, mis toimub Setomaa vallavalitsuses 26. märtsil 2018 kell 13.00. ...

Vastavalt Riigihalduse ministri 21.02.2018. a määrusele nr 1.1-1/13 „Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem“ on õigus VF...

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem

Vastavalt Riigihalduse ministri 21.02.2018. a määrusele nr 1.1-1/13 „Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem“ on õigus VF...

Kutsume Teid osalema rahvusvahelises projektis Unity!                        ...

Rahvusvaheline projekt Unity

Kutsume Teid osalema rahvusvahelises projektis Unity!                        ...

Setomaa Vallavolikogu istungil 22. veebruaril toimus  Setomaa valla põhimäärus e ( Seletuskiri . Vapp ja lipp kavand.   Kavand 2 , Kirjeldus ) I lugemine, delegeeriti...

Setomaa Vallavolikogu istung 22.02.2018

Setomaa Vallavolikogu istungil 22. veebruaril toimus  Setomaa valla põhimäärus e ( Seletuskiri . Vapp ja lipp kavand.   Kavand 2 , Kirjeldus ) I lugemine, delegeeriti...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.02.2018. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.02.2018. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Taotluse saab esitada 2018 aastal vaid e-PRIA portaalis. ...

2018. aastal saab Natura metsa toetust taotleda 4.-23. aprillini

Taotluse saab esitada 2018 aastal vaid e-PRIA portaalis. ...

  Setomaa Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule koormusega 1,0 kohta, kolmeks kuuks (tähtajaga kuni mai 2018 lõpuni). Tugiisik toetab last lasteaiapäeva vältel ja aitab kaasa turvalise...

Setomaa Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

  Setomaa Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule koormusega 1,0 kohta, kolmeks kuuks (tähtajaga kuni mai 2018 lõpuni). Tugiisik toetab last lasteaiapäeva vältel ja aitab kaasa turvalise...

  Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektroonselt hiljemalt 9. veebruariks 2018 karin.sonts@setomaa.ee Avaldusi käsitletakse laekumise...

Mikitamäe Kool otsib konkursi korras IT- juhti (0,3 kohta)

  Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata elektroonselt hiljemalt 9. veebruariks 2018 karin.sonts@setomaa.ee Avaldusi käsitletakse laekumise...

    Setomaa Vallavalitsus palub esitada kandidaate Setomaa valla au- ja tänukirjade andmiseks hiljemalt 11.02.2018 e-postil vald@setomaa.ee või postiaadressil Pikk tn 12, Värska...

Kandidaatide esitamine Setomaa valla au- ja tänukirjadele

    Setomaa Vallavalitsus palub esitada kandidaate Setomaa valla au- ja tänukirjade andmiseks hiljemalt 11.02.2018 e-postil vald@setomaa.ee või postiaadressil Pikk tn 12, Värska...

Raamatupidaja Tööülesanded Raamatupidamisalase töö teostamine vallavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamises. Majandustehingute korrektne, nõuetele vastav dokumenteerimine,...

SETOMAA VALLAVALITSUS OTSIB OMA MEESKONDA RAAMATUPIDAJAT, SETO TALUMUUSEUMI DIREKTORIT, SPORDITÖÖTAJAT JA NOORSOOTÖÖTAJAT

Raamatupidaja Tööülesanded Raamatupidamisalase töö teostamine vallavalitsuse tsentraliseeritud raamatupidamises. Majandustehingute korrektne, nõuetele vastav dokumenteerimine,...

Sõiduplaan: nr 250 Võru-Orava-Värska Sanatoorium-Orava-Võru

Maakonnaliin nr 250 Võru-Orava-Värska Sanatoorium-Orava-Võru sõiduplaan alates 5.02.2018.a

Sõiduplaan: nr 250 Võru-Orava-Värska Sanatoorium-Orava-Võru

Setomaa Valdade Liidu üldkoosolek muutis 19. jaanuaril organisatsiooni nime, pani paika juhatuse järgmiseks neljaks aastaks ning kinnitas 2018. aasta eelarve ja tegevuskava.   19....

Setomaa Valdade Liidust on saanud Setomaa Liit

Setomaa Valdade Liidu üldkoosolek muutis 19. jaanuaril organisatsiooni nime, pani paika juhatuse järgmiseks neljaks aastaks ning kinnitas 2018. aasta eelarve ja tegevuskava.   19....

Setomaa Vallavalitsus (Värska) – 09. ja 23.jaanuar; 06. ja 20.veebruar; 06. ja 20.märts; 03. ja 17.aprill; 08. ja 22.mai; 05. ja 19.juuni; kell 08.15 Meremäe vallamaja – 09. ja 23....

Viisakoordinaatori 2018. aasta esimese poole vastuvõttude graafik

Setomaa Vallavalitsus (Värska) – 09. ja 23.jaanuar; 06. ja 20.veebruar; 06. ja 20.märts; 03. ja 17.aprill; 08. ja 22.mai; 05. ja 19.juuni; kell 08.15 Meremäe vallamaja – 09. ja 23....

  Setomaa Vallavolikogu istung toimub 25.01.2017 kell 15:00 Värska vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. Vallavalitsuse infominutid 2....

VOLIKOGU ISTUNG 25.01.2018

  Setomaa Vallavolikogu istung toimub 25.01.2017 kell 15:00 Värska vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga PÄEVAKORRA PROJEKT: 1. Vallavalitsuse infominutid 2....

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 27.12.2017 kell 15:00 Mikitamäe vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga 1. Vallavalitsuse infominutid 2. Meremäe valla 2017. aasta IV...

Volikogu istung 27.12.2017

Setomaa Vallavolikogu istung toimub 27.12.2017 kell 15:00 Mikitamäe vallamajas alljärgneva päevakorra projektiga 1. Vallavalitsuse infominutid 2. Meremäe valla 2017. aasta IV...

Setomaa Vallavolikogu istung 23.11.2017 1. Vallavanema infominutid 2. Ametiasutuste ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp  (otsus) 3. Setomaa...

Volikogu istung 23.11.2017

Setomaa Vallavolikogu istung 23.11.2017 1. Vallavanema infominutid 2. Ametiasutuste ümberkorraldamine – ettekandja Raul Kudre, kaasettekandja Martin Sulp  (otsus) 3. Setomaa...

Näitan: 1 301-1 320
Elemente lehe kohta 20
of 67