Setomaa Hooldekodu juhataja   Tööülesanded Setomaa Hooldekodu juhataja ülesandeks on asutuse töö igapäevane juhtimine ja arendamine,  kvaliteetse teenuse osutamise...

Setomaa Hooldekodu juhataja

Setomaa Hooldekodu juhataja   Tööülesanded Setomaa Hooldekodu juhataja ülesandeks on asutuse töö igapäevane juhtimine ja arendamine,  kvaliteetse teenuse osutamise...

Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti ülesandeks on tagada Setomaa vallas  laste seadusega tagatud õiguste kaitse, abivajajate laste  varajane märkamine, kiire ja tõhus abi...

Lastekaitsespetsialist

Tööülesanded: Lastekaitsespetsialisti ülesandeks on tagada Setomaa vallas  laste seadusega tagatud õiguste kaitse, abivajajate laste  varajane märkamine, kiire ja tõhus abi...

Avalik konkurss Setomaa Vallaraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks   Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Setomaa Vallaraamatukogu direktori ametikoha...

Setomaa Vallaraamatukogu direktor

Avalik konkurss Setomaa Vallaraamatukogu direktori ametikoha täitmiseks   Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Setomaa Vallaraamatukogu direktori ametikoha...

Eripedagoog     Värska Lasteaed otsib kandidaate eripedagoogi vabale ametikohale.      Töökoha asukoht:  Värska alevik, Setomaa vald, Võru...

Eripedagoog Värska lasteaed

Eripedagoog     Värska Lasteaed otsib kandidaate eripedagoogi vabale ametikohale.      Töökoha asukoht:  Värska alevik, Setomaa vald, Võru...

Lasteaiaõpetaja ja õpetaja abi     Värska Lasteaed otsib loodavasse seto keelepesarühma kohalikku kultuuri ja õuesõpet väärtustavat lasteaiaõpetajat (1,0 ak) ja...

Lasteaiaõpetaja ja õpetaja abi Värska lasteaias

Lasteaiaõpetaja ja õpetaja abi     Värska Lasteaed otsib loodavasse seto keelepesarühma kohalikku kultuuri ja õuesõpet väärtustavat lasteaiaõpetajat (1,0 ak) ja...

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Meremäe Kooli direktori ametikohale (ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks)   Meremäe Kool on Setomaa Vallavalitsuse...

Meremäe Kooli direktor

Setomaa Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Meremäe Kooli direktori ametikohale (ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks)   Meremäe Kool on Setomaa Vallavalitsuse...