Euroopa Parlamendi valimised 2019

16.04.19

Euroopa Parlamendi valimiste elektrooniline hääletamine algab 16. mail kell 9 ja kestab kuni 22. mai kella 18ni. Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletame meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta ei saa.

20.-22. maini toimub Eelhääletamine kõikides jaoskondades. Eelhääletamine toimub kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses korraldatakse ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni.
Valimispäeval, 26. mail on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.

Setomaa valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1
- Värska Kultuurikeskus, Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond (valimistepäev, esimene ja teine eelhääletamise päev);
- Saatse Raamatukogu, Saatse kool, Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond (kolmas eelhääletamise päev);
2) valimisjaoskond nr 2
- Mikitamäe Teeninduspunkt, Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond (valimistepäev, esimene ja teine eelhääletamise päev);
- Lüübnitsa Külakeskus, Uus tn 2, Lüübnitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond (kolmas eelhääletamise päev);
3) valimisjaoskond nr 3
- Meremäe Teeninduspunkt, Meremäe vallamaja, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond (valimistepäev ja esimene eelhääletamise päev);
- Obinitsa Külakeskus, Külakeskuse, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond (teine eelhääletamise päev);
- Collade tolliagentuur, Männi, Lütä küla, Setomaa vald, Võru maakond (kolmas eelhääletamise päev).

Valimispäev on 26. mai 2019!
Toimetaja: KELLY KITTUS
14.01.19

Setomaa valla valimiskomisjoni liikmed:

Martin Sulp- esimees
Helle Palok - aseesimees
Erika Joonas - liige
 

Setomaa valla valimiskomisjoni asukoht
Setomaa valla valimiskomisjon asub Setomaa Vallavalitsuses aadressil Pikk tn 12, Värska alevik (vallasekretäri ametiruum).
 
Valimiskomisjoni kontaktandmed
Tel: 796 4733
Mob: 513 3960
E-post vald@setomaa.ee
 

Üldinfo Vabariigi Valimiskomisjoni kodulehelt.

Tehnilistel põhjustel on valimiskomisjoni protokollid ja otsused hetkel kättesaadaval valla kantseleist. 

Toimetaja: KELLY KITTUS

Valimistel on igal häälel jõud

28.01.19

Veebruari lõpus ja märtsi alguses valime uue Riigikogu koosseisu. Suuri muudatusi valija jaoks
seekord ei ole – valimisperiood on ikka kümme päeva, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka juba
kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid mõnele olulisele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida.

Valimisjaoskondi on tänavu vähem kui 2017. aasta kohalikel valimistel (vastavalt 557 ja 451),
mistõttu tasub varakult välja selgitada, kus täpsemalt teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi kaardirakendus, mille leiate aadressilt valimised.rahvastikuregister.ee. Neljal esimesel eelhääletamise päeval, 21.-24. veebruarini paikneb enamik jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes populaarsetes paikades. Seega, kui valik on langetatud, on vormistamine mugav ja lihtne. Samuti oleme julgustanud kohalikke omavalitsusi tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et 25.-27. veebruarini, kui kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääletamine ühel päeval näiteks valla ühe küla kultuurimajas, teisel päeval aga teise küla raamatukogus.

Riigikogu valimistel on 12 ringkonda, valija saab hääletada vaid kandidaadi poolt, kes on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad määratakse rahvastikuregistris oleva aadressi alusel 1. veebruari seisuga. Kui elukohaandmetega tekib probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi saab vormistada paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti võib pöörduda kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.

Korraldajatena on meie jaoks tähtis, et valimiste läbiviimine oleks sujuv ning seda ei mõjutaks
kõrvalised tegurid. Erinevate riikide kogemusele toetudes, kus valimisi on püütud mõjutada
sotsiaalmeedias levivate valeuudiste ja kandidaatide meiliserveritesse sissemurdmisega, oleme
selgitanud küberturvalisuse tähtsust. Soovime ennetada ja varakult märgata, kui levib valeinfo või
muu valimiste läbiviimist takistav teave. Teeme koostööd erakondade ja kandidaatidega, et ka
nemad suhtuksid tõsiselt oma seadmete, veebilehtede ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse.
Üldse on „koostöö" märksõna, millega annab palju ära teha – meiega koos aitavad valimisi läbi viia oma valdkonna asjatundlikud asutused, kes on abiks nii jõu kui ka nõuga.

Riigikogu valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 21. veebruaril. E-hääletamine algab neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni. Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletan meelde, et valija peab veenduma, et tema arvuti on korras ning ID-kaardi ja koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta, sel juhul jääb kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval oma e-häält enam muuta ei saa.

Nelja päeva jooksul, 21.-24. veebruarini saab olenemata elukohast hääletada maakonnakeskustes. 25.-27. veebruarini on avatud kõik 451 jaoskonda, samuti on igas kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt üks jaoskond, kus saab hääletada väljaspool elukohta. Valimispäeval, 3. märtsil on kõik jaoskonnad avatud kella 9 – 20, siis saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas. Riigikogu valimised on aeg, millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Valimistel on igal häälel jõud!

Priit Vinkel,
riigi valimisteenistuse juht

 

 

Toimetaja: KELLY KITTUS

Riigikogu valimised 2019

18.01.19

3. märtsil 2019 valib Eesti rahvas XIV Riigikogu.

Oma valiku saab igaüks teha alates 21. veebruarist, kui algab e-hääletamine ja eelhääletamine. Elektrooniliselt saab sobiva kandidaadi poolt hääletada ööpäevaringselt kuni 27. veebruarini. 21.–24. veebruarini toimub eelhääletamine maakonnakeskustes, 25.–27. veebruarini kõigis valimisjaoskondades.

Setomaa valimisjaoskondade hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1
- Värska Kultuurikeskus, Pikk tn 12, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond (valimistepäev, esimene ja teine eelhääletamise päev);
- Saatse Raamatukogu, Saatse kool, Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond (kolmas eelhääletamise päev);
2) valimisjaoskond nr 2
- Mikitamäe Teeninduspunkt, Mäe tn 27, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond (valimistepäev, esimene ja teine eelhääletamise päev);
- Lüübnitsa Külakeskus, Uus tn 2, Lüübnitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond (kolmas eelhääletamise päev);
3) valimisjaoskond nr 3
- Meremäe Teeninduspunkt, Meremäe vallamaja, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond (valimistepäev ja esimene eelhääletamise päev);
- Obinitsa Külakeskus, Külakeskuse, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond (teine eelhääletamise päev);
- Collade tolliagentuur, Männi, Lütä küla, Setomaa vald, Võru maakond (kolmas eelhääletamise päev).

Valimispäev on 3. märtsil 2019!
Toimetaja: KELLY KITTUS